Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Juli 2012 / Natuurgebied Schandelo-’t Hanik nadert voltooiing

Natuurgebied Schandelo-’t Hanik nadert voltooiing

Voor de inrichting van natuurgebied Schandelo-’t Hanik bij Velden is een belangrijke stap gezet. Een boerderij die in gepland natuurgebied ligt, De Vliegekamp, is vandaag aangekocht door Dienst Landelijk Gebied, in opdracht van de Provincie. Uiterlijk eind 2014 komt het bedrijf vrij, waarmee 46 hectaren natuur in het gebied kunnen worden gerealiseerd. Daarmee is het grootste deel van gronden voor de natuurontwikkeling in Schandelo-‘t Hanik verworven.

Schandelo-'t Hanik is een zogenaamde integrale gebiedsuitwerking, waarbinnen ruimte is voor zowel natuur als agrarische activiteit. De Vliegekamp ligt binnen de ecologische hoofdstructuur, een gebied waar natuurontwikkeling voorop staat volgens Europese richtlijnen als Natura 2000 en de Kaderrichtlijn water.

 

 

Het agrarisch bedrijf dat er nu nog zit, verhuist. Om tot overeenstemming te kunnen komen, is gebruik gemaakt van een schadeloosstellingsregeling. Hierbij worden behalve de aankoop van de gronden, ook de kosten van verplaatsing van het bedrijf vergoed. Ben Heijligers, die de Vliegekamp verkoopt, is dan ook tevreden met de bereikte overeenkomst. ‘Wij hebben nu zelf de keuze kunnen maken om onze gronden te verkopen. Niets is opgelegd van hogerhand. Eind 2014 moeten we een alternatief hebben gevonden. We zijn momenteel serieus in gesprek met twee partijen. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is dit de beste oplossing, want nu hebben we een toekomst. We kunnen op de nieuwe locatie investeren, innoveren en groeien.’ Zijn vrouw Inge vult aan: ‘Ik ben heel blij dat er na al die jaren een oplossing is gevonden, ook met het oog op bedrijfsopvolging.’

 

 

Ook bij de Provincie is men tevreden. “Het is een mooi voorbeeld van hoe je in goede afstemming tot resultaat kunt komen,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck.”Door de ondernemer schadeloos te stellen, wordt zijn overgang naar een andere locatie makkelijker en komen de gronden vrij voor natuurontwikkeling en dat is allebei een goede zaak. In 2009 spraken we in de verklaring van Roermond af dat er een evenwicht moet zijn tussen natuur- en agrarische belangen. De schadeloosstellingsregeling, VSS,  die toen ook is afgesproken, zorgt er mede voor dat we dit nu kunnen realiseren.”

 

 

Dienst Landelijk Gebied voert in opdracht van de Provincie meerdere gebiedsuitwerkingsprojecten uit. In dit project heeft Dienst geadviseerd over de aankoop, het aankoopproces uitgevoerd en neemt straks ook de inrichting van het gebied ter hand. Pieter de Groot van Dienst Landelijk Gebied, spreekt over de aankoop van cruciale gronden. “Met deze aankoop is de grondverwerving in het projectgebied voor het belangrijkste deel gerealiseerd. De laatste stukjes EHS hopen we door grondruiling of zelfrealisatie door de eigenaar in te kunnen vullen.”

 

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken