Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / April 2012 / Start aanmelding stimuleringsprijs mens en cultuur

Start aanmelding stimuleringsprijs mens en cultuur

In het najaar van 2012 wordt de stimuleringsprijs Mens en Cultuur voor het eerst uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van Provinciale Staten en is bedoeld voor gesubsidieerde culturele instellingen of evenementen die er in 2011 in zijn geslaagd om op creatieve wijze meer bezoekers te trekken en meer eigen inkomsten te verwerven.

Instellingen en organisaties kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden om mee te dingen naar de prijs. In het najaar van 2012 vindt de prijsuitreiking plaats.

 

De Stimuleringsprijs Mens en Cultuur wil structureel gesubsidieerde instellingen en evenementen stimuleren om een groter en gevarieerder publiek te bereiken. Ook wil de prijs het cultureel ondernemerschap bevorderen. Want naast het vergroten van het publieksbereik wordt de prijs ook gekoppeld aan een stijging van de eigen inkomsten van de structureel gesubsidieerde culturele instellingen en evenementen. Bijvoorbeeld als gevolg van een stijging van de entree-inkomsten en meer sponsoring van het bedrijfsleven of fondsenwerving (niet zijnde van de overheid). Hierdoor krijgen culturele instellingen en evenementen financiële ruimte voor nog betere en aantrekkelijkere producties, evenementen, collecties en tentoonstellingen. Er wordt niet alleen gekeken naar de feitelijke stijging van bezoekersaantallen en inkomsten. Ook de wijze waarop deze stijging gerealiseerd is, zal, mede in relatie tot de culturele missie van de instelling of het evenement, bij het oordeel worden betrokken. Een aanmeldingsformulier is te downloaden via www.stimuleringsprijs.nl  en kunnen tot en met 31 mei worden ingestuurd.

 

Een onafhankelijke jury oordeelt welke twee culturele organisaties er in 2011 het beste in geslaagd zijn deze twee doelen te bereiken. Deze bestaat uit Theu Boermans (Nationaal Toneel), Joop de Jong (Universiteit Maastricht) en Katja Weitering (Cobra Museum).

Share |

Uitgelicht


Zoeken