Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2011 / November 2011

November 2011

 • De zevende week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar Schinnen, Meerssen en Beek

  25 november 2011
  De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg. In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 • Bouwen in het buitengebied kan sneller

  25 november 2011
  De Provincie Limburg krijgt binnenkort minder bemoeienis met plannen voor het bouwen buiten de bebouwde kom. Tot nu toe beslist de Provincie mee over of het kan én hoe een plan uitgevoerd moet worden. “Dat gaat veranderen,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. “De Provincie kijkt nog steeds mee of er op een bepaalde plek gebouwd kan worden, maar als dat planologisch akkoord is, kunnen gemeente en initiatiefnemer de rest zelf regelen. Dit leidt tot snellere procedures, en dat is prettiger voor iedereen.”
 • Limburgse overheden brengen toezicht meest risicovolle bedrijven zoveel mogelijk in één loket

  22 november 2011
  In opdracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid & Justitie, Infrastructuur & Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben alle betrokken overheden in Limburg, Zeeland en Brabant één gezamenlijk Toezichtprogramma opgesteld voor de periode 2012-2016. In dit zogeheten Bestuurlijk Toezicht Programma regio zuid is op hoofdlijnen vastgelegd hoe zij gezamenlijk, of in onderlinge afstemming, hun inspecties bij de meest risicovolle bedrijven in Zuid Nederland gaan uitvoeren. De betrokken overheden zijn: de Arbeidsinspectie, gemeenten, Havenbedrijf, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Milieudiensten, Nederlandse Emissie Autoriteit, Provincies, Rijkswaterstaat, Vrom-inspectie, Waterschappen en de Veiligheidsregio’s in Limburg, Brabant en Zeeland.
 • N299 enkele dagen dicht in het kader van asfaltonderzoek

  22 november 2011
  Op 28, 29 en 30 november 2011 zal de N299 gedurende enkele dagen in beide rijrichtingen worden afgesloten voor alle verkeer in verband met werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van voorbereidend onderzoek voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Het gaat uitdrukkelijk niet om de start van de aanleg van deze weg. De N299 vormt een verbinding tussen Brunssum en Kerkrade, via Landgraaf.
 • Voorbereidende werkzaamheden Buitenring kunnen beginnen

  21 november 2011
  Vandaag hebben ing. L.J.S. Vos (Vereniging Natuurmonumenten), T. Wuts (Milieufederatie) en gedeputeerde Janssen afspraken gemaakt inzake de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de Buitenring Parkstad Limburg.
 • De zesde week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar Sittard-Geleen en Stein

  21 november 2011
  De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg.
  In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 • Wereldconferentie duurzame ontwikkeling in Kerkrade

  16 november 2011
  Limburg profileert zich volgende week tijdens de zogeheten RCE wereldconferentie in de Kerkraadse Abdij Rolduc en het Foroxity Theater in Sittard-Geleen over ondernemerschap, duurzaamheid, energie, sociale cohesie en kennisverspreiding. Oud-premier Jan Peter Balkenende, gedeputeerde Patrick van der Broeck, en meer dan 140 wetenschappers, bestuurders en regeringsadviseurs uit 88 landen nemen hier aan deel.
 • Werkgroep in regio denkt mee over N280

  11 november 2011
  In Roermond is deze week een werkgroep van belanghebbenden voor de eerste keer bij elkaar geweest om de aanpak van de N280 tussen Weert en Roermond samen met de Provincie en de gemeenten in Midden-Limburg nader vorm te geven.
 • Droge voeten voor Limburg

  10 november 2011
  Limburg houdt ook vanaf 2020 droge voeten bij hoogwater in de Maas. Over de maatregelen die hiervoor nodig zijn, hebben staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu), Gedeputeerde Van der Broeck (Limburg) en de beide Limburgse Waterschappen vandaag overeenstemming bereikt. Het gaat om de voortgang van het Grensmaasproject, de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en om integrale bescherming tegen hoogwater in de Maas. Met het maatregelenpakket investeren Rijk, Provincie en Waterschappen samen in totaal bijna 415 miljoen euro in Limburg voor de waterveiligheid en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving.
 • Treinverbinding Maastricht – Luik blijft bestaan

  10 november 2011
  De Provincie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de vervoerders NS en NMBS hebben het principebesluit genomen om de verbinding Maastricht – Luik in stand te houden. Per 11 december 2011 wordt de treinverbinding IC O tussen Maastricht – Luik – Brussel door NMBS opgesplitst in twee relaties met als doel de stiptheid en de betrouwbaarheid van de treindienst te verbeteren. De verbinding wordt opgesplitst in een intercityrelatie tussen Luik en Brussel die gereden wordt door de IC A Eupen – Luik – Brussel – Oostende en een aansluitende stoptreinrelatie tussen Maastricht en Luik.
 • De vijfde week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar Roerdalen

  10 november 2011
  De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg.
  In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 • Mark Verheijen start met twitterchat #vraaghetmark

  07 november 2011
  Donderdag 10 november zal Mark Verheijen als gedeputeerde Economische Zaken en Financiën tussen 13.00 en 14.00 uur via Twitter het gesprek aan gaan met iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de Provincie Limburg, het huishoudboekje van de Provincie Limburg en de Limburgse economie.
 • OBS Harlekijn uit Blerick winnaar KinjerKultuurpries 2011

  07 november 2011
  De winnaars van de KinjerKultuurpries 2011 zijn de scholieren die mee hebben gedaan aan het project Het Harlekijn Paradijs van OBS Harlekijn uit Blerick. Dat werd zondag 6 november tijdens de Dag van de Jeugd in Dok6 Gemeente Peel & Maas bekend gemaakt. De eerste prijs bestaat uit een wisselkunstwerk en een bedrag van
  € 1.000,-. Het was dit jaar weer extreem moeilijk voor de jury omdat alle 18 genomineerden potentiële winnaars waren.
 • De vierde week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar naar Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal

  04 november 2011
  De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg.
  In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 • De Provincie onderzoekt aanbod en behoefte zorggeschikte woningen

  02 november 2011
  De Provincie laat onderzoek doen naar “Wonen met zorg in beeld”. Als gevolg van de vergrijzing verwacht de Provincie dat de behoefte aan zorggeschikte woningen zal toenemen.

Uitgelicht


Zoeken