Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2011 / Maart 2011 / Heuvellandlijn Kerkrade-Maastricht op een na de beste regionale spoordienst

Heuvellandlijn Kerkrade-Maastricht op een na de beste regionale spoordienst

De waardering van de reiziger voor de Heuvellandlijn tussen Kerkrade en Maastricht blijft in 2010 onverminderd hoog. Met een rapportcijfer van 7,5 neemt deze spoordienst een gedeelde tweede plaats in op de lijst van regionale spoordiensten in Nederland.

Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer, een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid in het openbaar vervoer dat jaarlijks wordt gehouden. De waardering voor de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen loopt ten opzichte hiervan achter, maar is met een 6,9 eveneens ruim voldoende. Ook het busvervoer in Zuid-Limburg scoort een 7,5 en ligt daarmee wederom boven het landelijke gemiddelde, dat 7,2 bedraagt. Het busvervoer in Noord- en Midden-Limburg zit precies op het landelijk gemiddelde.

 

Dat betekent dat het kwaliteitsniveau dat Veolia in Limburg levert in het algemeen kan rekenen op de waardering van de reiziger in het openbaar vervoer.

Verder is opvallend dat het reizen met de OV-chipkaart, die in de tweede helft van 2010 is ingevoerd, in de smaak valt, getuige de ruime voldoende hiervoor.

Naast het landelijk klanttevredenheidsonderzoek is in Limburg onlangs ook de klanttevredenheid onder de reizigers met de Regiotaxi onderzocht. Het resultaat hiervan blijft ten opzichte van het vorig jaar stabiel: een 7,4.

 

Trein
De Heuvellandlijn haalde met een 7,5 een zeer hoge waardering. Slechts één regionale spoordienst, de Valleilijn (Ede-Amersfoort), van in totaal 21 in heel Nederland haalde met een 7,6 een iets beter resultaat. Opvallend was, dat vrijwel alle spoordiensten iets minder goed scoorden ten opzichte van het vorige jaar.

De Maaslijn houdt met een 6,9 een gelijke waardering ten opzichte van 2009. Op deze spoorlijn is met name de waardering voor punctualiteit (van 6,8 naar 7,2) licht toegenomen. Ook jongeren tot 18 jaar geven een hogere waardering (van 6,4 naar 7,0). Het gemak waarmee een kaartje kan worden gekocht is gedaald van 7,9 naar 7,3. Daarentegen is het in- en uitstapgemak (8,5) onveranderd hoog.

Op de Heuvellandlijn is de waardering voor de punctualiteit gedaald van 8,0 naar 7,5. Dat kan komen doordat de klanttevredenheidsmeting heeft plaatsgevonden vlak nadat de Heuvellandlijn vanwege problemen met de infrastructuur negen dagen buiten werking was geweest. Verder ook hier niets dan lof voor het in- en uitstapgemak (8,9). Ook de kans op een zitplaats is hier hoog: 8,1. Verder is waardering van de vriendelijkheid van het Veoliapersoneel flink gestegen, namelijk van een 7,3 naar een 8,3.

De veiligheidsbeleving van de treinreizigers blijft met een waardering van 7,6 in Noord- en Midden-Limburg en een 7,8 in het zuiden goed.

Minpunten zijn verder de klachtenafhandeling en de informatie bij vertragingen, die beide een onvoldoende scoren.

Het reizen per OV-chipkaart is mogelijk sinds de tweede helft van 2010. Het gebruiksgemak hiervan wordt door treinreizigers die hier inmiddels gebruik van maken, gewaardeerd met een 6.

 

Bus
De waardering voor de dienstverlening in 2010 is over de gehele linie vergelijkbaar met die van 2009. Aspecten van het openbaar vervoer die door de reizigers in beide delen van Limburg het best worden beoordeeld, zijn de kans op een zitplaats: 8,6 in Noord- en Midden- en zelfs 8,9 in Zuid-Limburg. 

De punctualiteit wordt in het zuiden met een 7,2 beter gewaardeerd dan in 2009 (was 6,7). In de rest van Limburg is dit weliswaar ook voldoende, maar met een waardering van een 6,6 een stuk lager.

Verder scoren aspecten zoals de netheid van de voertuigen, de vriendelijkheid van het personeel en de informatievoorziening een ruime voldoende.

Maar er zijn ook enkele specifieke zorgpunten. De informatievoorziening bij vertragingen blijft volgens de reizigers onvoldoende. In Noord- en Midden-Limburg krijgt Veolia voor dit aspect een 3,9, in het zuiden is het met een 4,3 niet veel beter. Ook de tevredenheid ten aanzien van het afhandelen van klachten blijft met een 5,4 eveneens nog onvoldoende.

Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart wordt op de bus hoger gewaardeerd dan op de trein, namelijk een 6,7.

Ten slotte de veiligheidsbeleving bij de reiziger. Deze is met bijna een 8 in beide concessiegebieden zonder meer goed te noemen.

 

Regiotaxi
In opdracht van de Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg is eind 2010 ook een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers van Regiotaxi Limburg. Het betreft uitsluitend personen die de Regiotaxi gebruiken als een aanvulling op het openbaar vervoer. Mensen met een WMO-indicatie deden niet mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de reizigers tevreden zijn met de dienstverlening van Regiotaxi. Dat komt tot uitdrukking in een rapportcijfer van 7,4, even hoog als in 2009.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de Regiotaxi vooral wordt gebruikt om op bezoek te gaan bij familie of vrienden en om naar het ziekenhuis, de huisarts of de fysiotherapeut te gaan.

Verder blijkt dat de reizigers tevreden zijn over de chauffeurs. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, geduldig en netjes. Ook over de voertuigen is men tevreden. Deze zijn duidelijk herkenbaar, zijn netjes, hebben comfortabele stoelen en het in- en uitstappen gaat gemakkelijk. Verder zijn de reizigers tevreden over de telefooncentrale. Het reserveren van een rit gaat over het algemeen heel eenvoudig en geven de telefonistes goede informatie en ze zijn over het algemeen goed verstaanbaar, behulpzaam en netjes aan de telefoon.

 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de reiziger vindt dat het op tijd ophalen nog moet verbeteren. Bijna 30% van de reizigers geeft aan dat het voorkomt dat de afgesproken ophaalmarges worden overschreden. Ook het omrijden zou moeten verbeteren aldus een kwart van de reizigers.

Dat geldt ten slotte ook voor het afhandelen van klachten. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de klachtenafhandeling.

Share |

Uitgelicht


Zoeken