Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Juni 2011

 • Rijksbezuinigingen slaan gaten in financiën Noord-Limburgse gemeenten

  30 juni 2011
  De Provincie Limburg heeft in 2011 de financiële situatie van zeven gemeenten in Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray) met een verdiepingsonderzoek in beeld gebracht. In Peel en Maas is het onderzoek op eigen verzoek later gestart. Dit onderzoek wordt na de zomer afgerond.
 • Radicale breuklijnen in provinciale politieke koers

  27 juni 2011
  Gezamelijk persbericht Provincie Limburg en Universiteit Maastricht:
  Promotie-onderzoek schetst ontwikkeling van groeiend besef van eigen kracht in Limburg.
 • Gedeputeerden delen komkommerdrankje uit

  24 juni 2011
  De Limburgse gedeputeerden Patrick van der Broeck en Mark Verheijen hebben vanmiddag zogeheten smoothies van komkommers uitgedeeld aan de leden van het Limburgs Parlement.
 • Gouverneur zwaait Limburgse scouts uit

  23 juni 2011
  Gouverneur Léon Frissen zwaaide vandaag in het Gouvernement bijna zestig Limburgse scouts uit die deelnemen aan de Wereld Jamboree in Zweden. Dit is een evenement dat eens in de vier jaar wordt gehouden voor scouts uit de hele wereld. In totaal 38.000 scouts tussen de veertien en zeventien jaar nemen hier aan deel.
 • Toerisme scoort minder goed, toeristisch imago onverminderd sterk

  23 juni 2011
  Uit de nieuwste toeristische trendcijfers blijkt dat Limburg met 2,2 miljoen vakanties haar tweede positie op de binnenlandse markt behoudt, maar in totaal minder goed scoort dan voorgaande jaren. Het aantal binnenlandse vakanties en overnachtingen is gedaald met respectievelijk 4,3% en 10,7% ten opzichte van 2009. Doordat deze afname groter is dan het landelijk gemiddelde nam ook het marktaandeel van Limburg op de binnenlandse vakantiemarkt af. Tijd dus om samen goed de schouders onder het toerisme in Limburg te zetten.


 • Nieuwe Kabinetschef Commissaris van de Koningin

  22 juni 2011
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben met ingang van 21 juni 2011 de heer drs. J.J. Crucq benoemd tot Kabinetschef van de Commissaris van de Koningin.
 • Uitbreiding en energiebesparing Limburgs Museum in Venlo van start

  22 juni 2011
  Woensdag 22 juni 2011 gaven gedeputeerde Noël Lebens en wethouder Jos Teeuwen samen met museumdirecteur Jos Schatorjé het officiële startsein voor de nieuwbouw en verbouwing van het Limburgs Museum in Venlo. De uitbreiding en verbouwing moet vóór de Floriade in april 2012 van start gaat gereed zijn. De werkzaamheden zorgen voor werkgelegenheid van 17,5 manjaren in de bouw. In totaal is met de verbouwing een investering van 4,5 miljoen euro gemoeid.

 • De heer drs. J.W.M.M.J. Hessels waarnemend burgemeester van de gemeente Echt-Susteren

  22 juni 2011
  De Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen, heeft de heer drs. J.W.M.M.J. Hessels met ingang van 1 juli 2011 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Echt-Susteren. De heer Hessels was tot voor kort lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en daarvoor lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Extra geld Provincie voor duurzame stallen

  21 juni 2011
  De Provincie Limburg stelt aan veehouders € 1,88 miljoen subsidie beschikbaar om stallen nog verder te verbeteren dan de wettelijke eisen op het gebied van dierwelzijn en diergezondheid evenals het milieu, zoals de uitstoot van ammoniak, fijnstof en het gebruik van energie.
 • Theo Bovens nieuwe Gouverneur in Limburg

  17 juni 2011
  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van de minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om drs. Th.J.F.M. Bovens voor te dragen voor benoeming tot Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg. De ministerraad volgt hiermee ook de aanbeveling van Provinciale Staten.
 • Provincie controleert tegenprestaties landbouw

  15 juni 2011
  De Provincie Limburg gaat deze zomer bij agrarische bedrijven controleren of de ‘groene’ tegenprestatie in het kader van de regeling Bouwkavel Op Maat+ (BOM+) correct is uitgevoerd. Dit doet de Provincie in samenspraak met gemeenten.
 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer G.H.M. (Ger) Driessen te Horst aan de Maas

  10 juni 2011
  Gouverneur L.J.P.M. Frissen overhandigt de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan Ger Driessen bij gelegenheid van diens afscheid als lid van het college van Gedeputeerde Staten en als lid van Provinciale Staten van Limburg. Ger Driessen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn langdurige bestuurlijke verdiensten op lokaal en provinciaal niveau.
 • Provincie Limburg helpt getroffen tuinders

  09 juni 2011
  De Provincie Limburg probeert de financiele gevolgen van de EHEC-uitbraak voor de getroffen tuinders zoveel mogelijk te verzachten. Hierbij trekt de Provincie samen op met staatssecretaris Henk Bleker, de Limburgse gemeenten waar relatief veel tuinders zijn zoals Horst aan de Maas en Peel en Maas en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) evenals de banken.
 • Provincie Limburg ondersteunt een groener Pinkpop

  09 juni 2011
  De 42e editie van Pinkpop zal nog groener zijn dan de afgelopen jaren. In 2008 ontving Pinkpop al de Green’en Clean Award. Pinkpop werkt hiervoor ieder jaar hard om te voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaam management, transport, afvalbeheer, energie, voedsel en watergebruik. Dit jaar gaat Pinkpop met hulp van de Provincie Limburg weer een stap verder richting een groener Pinkpop en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
 • Gouverneur Frissen blij met besluit NAVO

  08 juni 2011
  Commissaris van de Koningin in Limburg L.J.P.M. (Léon) Frissen is buitengewoon verheugd over het besluit van de NAVO om haar operationele hoofdkwartier in Brunssum niet alleen te behouden, maar bovendien fors uit te breiden.
 • Ontwikkeling popinfrastructuur Euregio in kaart gebracht

  06 juni 2011
  De Provincie Limburg heeft de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van de popinfrastructuur in de Euregio in kaart laten brengen.

Uitgelicht


Zoeken