Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2010 / September 2010

September 2010

 • Stijging aantal milieuklachten

  14 oktober 2010
  Jaarverslag Handhaving en Monitoring 2009
  Het aantal milieuklachten in 2009 steeg ten opzichte van 2008 met 11,2%. In 2008 werd 1.112 maal de Milieu Meld- en Klachtentelefoon (MKT) gebeld en in 2009 gebeurde dat 1.237 keer. Dit blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Handhaving en Monitoring van de provincie Limburg. De MKT van de Provincie vormt het centrale punt waar bedrijven, overheden en burgers melding kunnen maken van klachten over milieukwaliteit en ongewone voorvallen.
 • Koninklijke onderscheiding van België voor Commissaris van de Koningin in Limburg

  28 september 2010
  De Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen, kreeg gistermiddag van de Belgische ambassadeur in Nederland, de heer L. Carbonez, de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Grootofficier in de Kroonorde.
 • € 1,2 miljard voor Limburgse fabrieken zonne-energie

  28 september 2010
  Duizend nieuwe arbeidsplaatsen op Chemelot te Sittard-Geleen
  In het Provinciehuis te Maastricht is vandaag een zogeheten memorandum of understanding getekend tussen de Al Manhal International Group (AMIG) uit de Verenigde Arabische Emiraten en The Silicon Mine BV (TSM) in Sittard-Geleen.
 • Grote steun aanleg Buitenring

  24 september 2010
  Onderzoek naar draagvlak Buitenring in Parkstad Limburg
  Het draagvlak voor de nieuw aan te leggen Buitenring in Parkstad Limburg is groot. Van de inwoners in Parkstad heeft 73 procent geen bezwaar tegen de aanleg van de Buitenring. Een groot deel van deze mensen (53%) is zelfs uitgesproken voorstander, 27 procent is uitgesproken tegen. In Heerlen, Landgraaf en Brunssum zijn de meeste voorstanders te vinden voor de Buitenring. Dit concludeert onderzoeksbureau Tangram die het onderzoek heeft uitgevoerd.
 • Provincie Limburg positief over ontwikkelingen woningmarkt

  22 september 2010
  Ondanks de dalende trend in de bevolking en de kredietcrisis vallen de cijfers over de woningmarktontwikkeling in Limburg mee. Over de beleidsperiode van vier jaar is slechts een meerproductie van 8% te vermelden. Voor zover dit tot een mismatch leidt in de woningmarkt zal dat in de komende jaren gecorrigeerd moeten worden. De woningmarkt blijft immers een dynamisch geheel en is niet op enig moment af.
 • Deze week Limburg dichterbij bij u in de brievenbus

  20 september 2010
  Vrijdag 24 september a.s. wordt voor de 5e keer de provinciale infokrant 'Limburg dichterbij' bij iedereen in Limburg thuis bezorgd. 'Limburg dichterbij' laat zien hoe Limburgse belangenorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, samen met de Provincie inspelen op belangrijke ontwikkelingen voor en in Limburg.
 • 200e Verkeersveiligheidslabel uitgereikt

  16 september 2010
  Basisschool de Bottel uit Lottum behaalde vandaag, 16 september, het Limburgs Verkeersveiligheidslabel. Praktische en theoretische verkeerseducatie krijgen gestructureerd aandacht binnen het lesprogramma van deze school.
 • 'BV Limburg' notarieel opgericht

  15 september 2010
  Wat Limburg Limburg maakt, maken we samen
  Woensdag 15 september is in het Gouvernement onder notarieel toezicht de coöperatie Culturele Biografie (CB) Limburg opgericht; beter bekend onder de naam ‘BV Limburg’.
 • Provincie wil meer samenhang in de marketing van Zuid-Limburg

  14 september 2010
  Onderzoeker uit kritiek op de opdracht aan Regiobranding
  Regiobranding Zuid-Limburg doet zijn werk goed, maar is door de opdracht die zij heeft gekregen gedwongen om meer te doen aan marketing dan aan het vergroten van naamsbekendheid en imago. Gedeputeerde Staten stellen voor daar een verschuiving in aan te brengen, zo laten zij vandaag weten in een brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van de 'Quickscan Regiobranding Zuid-Limburg.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan N273 (Napoleonsweg) bij Baarlo en A73-tunnels bij Roermond en Swalmen

  14 september 2010
  De Provincie Limburg en Rijkswaterstaat gaan in september 2010 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de N273 (Napoleonsweg) ter hoogte van Baarlo en aan de A73-tunnels bij Roermond.
 • Commissaris van de Koningin L.J.P.M. Frissen spreekt in China over de agrosector

  10 september 2010
  De Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen, is thans op uitnodiging van de ‘Chinese Peoples Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC)’ in China.
 • Onderhoudswerkzaamheden N280 Weert-Roermond

  09 september 2010
  De Provincie Limburg voert maandag 20 september tot en met vrijdag 24 september werkzaamheden uit aan het wegvak Ittervoorterweg – A2 van de N280. Het gaat hierbij om het vernieuwen van de asfaltverharding, waarbij de toplaag voorzien wordt van geluidsreducerend asfalt. Ook worden er nieuwe markeringen aangebracht.
 • Reconstructie provinciale weg N298 in Hunnecum / Nuth

  08 september 2010
  Op maandag 30 augustus 2010 zijn de werkzaamheden aan de provinciale weg N298 in Hunnecum gestart. Daarbij wordt ook de asfaltverharding in het centrum van Nuth, tussen zorgcentrum Op den Toren en de Pastorijestraat vervangen.
 • Huisvesting statushouders eerste helft 2010

  08 september 2010
  Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij hebben recht op goede woonruimte. Ook in de Limburgse gemeenten. Maar voldoen aan deze taak is niet altijd even makkelijk. De Provincie ziet daarop toe. Deze week brengt de Provincie Limburg haar verslag uit aan de Minister van Wonen, Wijken en Integratie over de stand van zaken in Limburg over de eerste helft van 2010.
 • Koninklijke onderscheiding van België voor Commissaris van de Koningin in Limburg

  06 september 2010
  De Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen, is, op voordracht van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, door Koning Albert II benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde.
 • Stimuleringsprijs Mens en Cultuur

  01 september 2010
  Provinciale Staten hebben eind vorig jaar het initiatief genomen tot een nieuwe cultuurprijs: de Stimuleringsprijs Mens en Cultuur. In het voorjaar van 2012 wordt deze prijs voor de eerste maal uitgereikt over resultaten bereikt in 2011. Deze maand wordt de jury geïnstalleerd die in 2011 de structureel gesubsidieerde instellingen in Limburg zal gaan toetsen.

Uitgelicht


Zoeken