Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2010 / Mei 2010 / Limburg: dé paardensportprovincie van Nederland

Limburg: dé paardensportprovincie van Nederland

De KNHS, LLTB en de Provincie Limburg hebben de ambitie de paardensportsector in Limburg te versterken. Dit met als doel om Limburg uit te laten groeien tot dé hippische provincie van Nederland. Limburg is een sterke regio als het gaat om paardensport en paardenhouderij.

Een analyse van de huidige stand van zaken heeft aangetoond dat de regio alles in zich heeft om bij eventueel in Nederland te houden Olympische Spelen in 2028 de hippische onderdelen naar zich toe te halen. Tegelijkertijd is de conclusie dat op een aantal fronten een verdere versterking van de positie van de paardensport noodzakelijk is. Sportgedeputeerde Odile Wolfs: "Daarom zetten we samen met de KNHS en de LLTB dit jaar een traject in dat moet leiden tot een ‘Limburgs Paardensportplan’. Een plan waarin de ambities van de sector en de visie op de ontwikkeling van de paardensector verder worden uitgewerkt. Economie, omgeving, onderwijs en sport zullen sterk met elkaar verbonden moeten worden om in een concreet uitvoeringsprogramma onze regio klaar te stomen voor 2028.”.

Een projectgroep onder leiding van Wim Ernes (voorzitter) en Jan Rensen (projectleider) gaan het komende half jaar aan de slag met de concretisering van het Limburgs Paardensportplan. De opdracht is concreet een gedragen visie te ontwikkelen over de wijze waarop Limburg kan uitgroeien tot paardensportprovincie nummer één in Nederland. Deze visie zal ook moeten uitmonden in een concreet uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke acties er nodig zijn om de paardensportsector sporttechnisch en economisch te versterken. In het voortraject naar deze te ontwikkelen visie is in samenwerking tussen KNHS, LLTB en de provincie Limburg een analyse opgesteld over de stand van zaken in de paardensportsector in Limburg en is een aantal expertmeetings georganiseerd waarin de bevindingen met vertegenwoordigers uit de paardenhouderij- en paardensportsector zijn gedeeld en verfijnd.

Projectvoorzitter Wim Ernes is geen onbekende in de paardensector. Als voormalig bondscoach en actief internationaal jurylid in de dressuur kent hij de paardensector en paardensport van binnen en van buiten. Ernes: “De paardensportsector is in Limburg goed ontwikkeld. 12% van alle paarden en ponys in Nederland staat in Limburg. Dat betekent de hoogste paardendichtheid per hoofd van de bevolking.” Hij geeft verder aan: “In de Limburgse paardenhouderij en –fokkerij zien we niet alleen de aanwezigheid van international bekende stoeterijen en stallen, maar vooral ook veel kennis en innovatie op het terrein van voortplanting, opfok en training. Een eerste constatering is dat door verbinding van de aanwezige kennis en activiteiten een breder en beter aanbod te realiseren is. Aan de sportzijde van de paardensector zien we een groot aantal beoefenaars van de paardensport in al haar facetten. Tegelijkertijd is er de constatering dat het ondernemerschap in de paardenhouderij en paardensport nog sterk in ontwikkeling is en dat een sterke slag gemaakt moet worden van ‘hobby en passie’ naar ‘vakmanschap en ondernemerschap’. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als projectgroep samen met de paardensector zelf de komende maanden die slag kunnen maken en tot een plan kunnen komen waarin we de juiste stappen zetten om Limburg dé paardensportprovincie van ons land te maken.”

Het Limburgse Paardensportplan zal in november 2010 antwoord gaan geven op deze vragen en een richtinggevend document zijn voor provincie Limburg, LLTB en KNHS voor verdere investering en activiteiten in de ontwikkelingen in de Limburgse paardenhouderij.

Share |

Uitgelicht


Zoeken