Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Maart 2010

 • Veiligheidshuizen krijgen 3,3 ton subsidie

  31 maart 2010
  Limburgse veelplegers minder snel opnieuw in de fout
  De zes veiligheidshuizen in Limburg krijgen van de Provincie Limburg een subsidie van € 335.000,-. De veiligheidshuizen dragen bij aan een veiliger Limburg, zo blijkt uit cijfers. Steeds minder criminelen gaan opnieuw in de fout.
 • Bijzonderheden uit vergadering Limburgs Parlement 26-03-2010

  30 maart 2010
  De agenda werd vooral bepaald door onderwerpen die door het Limburgs Parlement zelf waren ingebracht. Tijdens het interpellatiedebat over het dossier regiobranding Zuid-Limburg diende Jos van Rey (VVD) een motie van afkeuring in naar aanleiding van het optreden van het college van Gedeputeerde Staten in het dossier Regiobranding. Deze motie werd verworpen.
  Het Limburgs Parlement besloot verder geen nader onderzoek te (laten) verrichten naar het declaratiegedrag van Gedeputeerde Staten.
  Lau van Bilsen (fractie VVD) werd beëdigd als Statenlid. In de periode 1999-2003 was hij al eerder Statenlid.
 • Provincie Limburg lanceert iPhone versie van limburg.nl

  30 maart 2010
  Inmiddels is er een iPhone versie beschikbaar van limburg.nl met actuele- en contactinformatie van de Provincie Limburg. Bezitters van een iPhone kunnen vanaf vandaag makkelijk het nieuws, bekendmakingen, WebTV -items en weblog- en twitterberichten van gedeputeerden op hun Apple-telefoon bekijken.
 • Provincie en Rijk investeren in opruimen tuinbouwkassen

  29 maart 2010
  Minister Huizinga op werkbezoek in tuinbouwgebied in Limburg
  Op maandag 29 maart bracht minister Huizinga (VROM) in het kader van het programma ‘Mooi Nederland’ een werkbezoek aan het gebied Laerbroeck. Zij kwam zelf kijken naar hoe dit gebied een impuls krijgt door het opruimen van bestaande kassen en de ontwikkeling van een natuur- en woongebied. Het project Laerbroeck is, samen met het project Maasdal Velden, de Limburgse inzending voor het programma ‘Mooi Nederland’. Via 'Mooi Nederland' wil het ministerie van VROM verrommeling tegengaan, zuinig en slim omgaan met de ruimte en een betere ruimtelijke kwaliteit. De projecten in Limburg kunnen rekenen op een bijdrage van het Rijk van in totaal 1,6 miljoen euro.
 • Provincie steunt Jubileum Jamboree Scouting Nederland

  26 maart 2010
  Honderdjarige organisatie viert eeuwfeest rond Maasplassen bij Roermond
  De Provincie Limburg heeft besloten om Souting Nederland een subsidie van € 100.000,-- te verlenen voor het houden van de Jubileum Jamboree komende zomer in Limburg.
 • Uitreiking kwaliteitskeurmerk aan zeven vrijwilligerscentrales Limburg

  26 maart 2010
  Primeur voor Nederland
  Donderdag 25 maart reikte gedeputeerde Odile Wolfs de eerste provinciale kwaliteitskeurmerken uit aan zeven vrijwilligerscentrales. Dit is het eerste concrete resultaat van een grootschalig kwaliteitsverbeteringtraject van de vrijwilligerscentrales in Limburg. De organisatie Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL) voert het verbetertraject uit en toetst en bewaakt het kwaliteitskeurmerk.
 • Gluren bij de buren, één ticket - 3 musea

  26 maart 2010
  Gezamenlijke actie Bonnefantenmuseum, Gallo-Romeins Museum en Museum van het Waalse leven op initiatief van de Provincies Nederlands Limburg, Belgisch Limburg en Luik , van 1 april tot 31 december 2010.
  Drie boeiende musea liggen op een boogscheut van elkaar. Bezoek er één en neem gratis een kijkje in de andere twee.
 • Provincie: 6 ton voor Center for Open Chemical Innovation

  24 maart 2010
  Slaagkans voor startende ondernemers groter maken
  De Provincie Limburg gaat bijna 600.000 euro bijdragen aan de oprichting van het eerste COCI (Center for Open Chemical Innovation) in Nederland op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen.
 • De Provincie Limburg voert quickscan uit op de plannen van de N291

  24 maart 2010
  Aanleg fietspad langs N291 Ven Zelderheide
  Aansluitend op de uitgestelde kap van de bomen langs deze weg, heeft bestuurlijk overleg plaatsgehad met gemeente Gennep. Besloten is om een quickscan uit te voeren op het huidig ontwerp.
 • Beroepsonderwijs Limburg 2020

  23 maart 2010
  Basisscholen en voortgezet onderwijs merken dit al langer, maar inmiddels is ook in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) het omslagpunt bereikt. Tellen de vier Limburgse MBO-instellingen nu nog in totaal ruim 30.000 leerlingen, tussen nu en 2020 houden de ROC’s (Arcus College, Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen) en het AOC (Citaverde College) rekening met een daling van gemiddeld 12%.
 • Heuvellandlijn in top 3 regionale spoordiensten

  23 maart 2010
  Reizigersonderzoek openbaar vervoer
  De reiziger waardeert de Heuvellandlijn zoals die door Veolia wordt geëxploiteerd. Dit blijkt uit de Openbaar Vervoer Klantenbarometer. De Heuvellandlijn behoort tot de drie landelijk best gewaardeerde regionale lijnen. Uit de jaarlijkse barometer blijkt ook dat het busvervoer in Noord- en Midden-Limburg én Zuid-Limburg met een waarderingscijfer van 7,2 hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.
 • Werkzaamheden aan de Baneheiderweg

  23 maart 2010
  Op maandag 29 maart 2010 start de Provincie Limburg met werkzaamheden aan de Baneheiderweg in Bocholtz. Op deze weg wordt een rechtsaf-vak aangelegd voor verkeer richting de N281. De werkzaamheden nemen vier weken in beslag.
 • Deze week weer de infokrant Limburg dichterbij bij u in de bus

  22 maart 2010
  Op vrijdag 26 maart a.s. ontvangt heel Limburg de 4de editie van de infokrant Limburg dichterbij. Daarin zijn de samenwerkingspartners (zoals overheid, bedrijfsleven, burgers) van de Provincie aan het woord over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen waar zij samen met de Provincie op inspelen.
 • 'Funda' voor bedrijfskavels

  22 maart 2010
  Provincie Limburg maakt webportaal voor ondernemers in technologische topregio
  Waar is welke bedrijfskavel te koop? Wat kost die dan per vierkante meter en wie zijn de buren? Die informatie kan straks iedere ondernemer in Limburg en de aangrenzende Belgische en Duitse regio’s vanachter zijn bureau op zijn beeldscherm krijgen. De Provincie Limburg maakt daarvoor op dit moment een gloednieuw webportaal á la Funda.
 • 'Inspiratie en doorzettingskracht nodig bij energietransitie'

  19 maart 2010
  Energiebesparing en duurzame energie zijn belangrijke pijlers onder het Energieprogramma van de Provincie Limburg. Op de Tefaf-bijeenkomst die de Provincie vrijdag organiseerde, besprak de Provincie deze onderwerpen met diverse genodigden. 'Het moet anders, we moeten de handen aan de ploeg slaan en leren wat andere landen op dit gebied bereikt hebben', zei gedeputeerde Bert Kersten.
 • Wielerverhalen voor Artsen zonder Grenzen

  18 maart 2010
  Persbericht Team Grenzeloos Limburg en Tour for Life
  Steven Rooks en Levien Spits vertellen verhalen voor het goede doel
  Op 15 april 2010 nodigt Team Grenzeloos Limburg wielerliefhebbers uit voor een ‘avondje Cauberg’.
 • KresjTV en JongzijninLimburg gaan samen

  18 maart 2010
  De jongerenwebsites van de Provincie Limburg www.jongzijninlimburg.nl en www.kresjtv.nl zijn samengevoegd tot één website. De site biedt jongeren tussen 12 en 18 jaar een podium om informatie met elkaar te delen.
 • Forse milieuwinst en investering van drie miljard op platteland in Zuid- en Oost-Nederland

  17 maart 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel.
  Effecten Regeling Ruimte voor Ruimte onderschat
 • Werkzaamheden aan de Baileybrug in Heerlen

  16 maart 2010
  Momenteel voert de Provincie Limburg werkzaamheden uit aan de Baileybrug in de Montfortstraat in Heerlen. Bij deze fietsers- en voetgangersbrug worden de houten brugdekdelen verwijderd en vervangen door stalen brugdekdelen. De werkzaamheden zullen nog anderhalve week in beslag nemen.
 • Provincie wil hogere boetes voor milieu-overtredingen

  16 maart 2010
  Milieu-overtredingen: hogere sancties
  In een brief aan de minister van Justitie pleit de Provincie voor de verhoging van een minimum bedrag van 1000 euro voor milieu-overtredingen. Eind 2009 diende het CDA van de Provinciale Staten een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten vroegen deze problematiek bij de minister onder de aandacht te brengen.
 • Geen kap bomen langs N291 Ven-Zelderheide

  12 maart 2010
  De Provincie Limburg ziet af van het kappen van bomen langs de provinciale weg N291 (Kleefseweg) te Ven-Zelderheide in de kop van Limburg.
 • Consortium versnelt groei van Chemelot Campus

  11 maart 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, DSM Nederland B.V. en Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+
  Limburgse open-innovatiecampus van nationaal en euregionaal belang.
 • Regio Venlo en Provincie sluiten bestuursovereenkomst Noord Limburg

  10 maart 2010
  Regio Venlo en de provincie Limburg hebben gisteren in de vorm van een bestuursovereenkomst voor Noord Limburg besloten ‘hun samenwerking te intensiveren om zodoende de belangrijke opgaven in Noord Limburg te realiseren’. Namens regio Venlo zetten voorzitter Hubert Bruls en namens Provincie Limburg gedeputeerde Ger Driessen hun handtekening onder het document dat feitelijk een formalisering inhoudt van de volop in uitvoering zijnde regioagenda Noord Limburg. De bestuursovereenkomst heeft nog een looptijd tot met 2012.
 • Weidevogels profiteren van maatwerk in Limburg

  10 maart 2010
  Eerste collectieve beheerplan door nieuwe subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer
  Het eerste Limburgse collectieve beheerplan agrarisch natuurbeheer is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Het plan gaat over het beheer van de weidevogels rondom het Nationale Park de Groote Peel. Onder de regie van de agrarische Milieucoöperatie Peel en Maas uit Panningen hebben de boeren rondom de Groote Peel hun handen ineen geslagen om het meest waardevolle weidevogelgebied van Limburg te beheren.
 • Rooien bomen langs provinciale weg N291 te Ven-Zelderheide

  10 maart 2010
  Vrijdag 12 maart vroeg in de ochtend start firma Roodbeen B.V. uit Well met het rooien van circa 40 bomen langs de provinciale weg N291 (Kleefseweg) te Ven-Zelderheide.
 • Werkconferentie 'Integriteit en beroepsethiek'

  10 maart 2010
  De Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen, heeft vandaag voor de burgemeesters in deze provincie een werkconferentie 'Integriteit en beroepsethiek' georganiseerd.
 • Commissie Deetman vraagt aandacht collegeonderhandelaars voor bevolkingskrimp

  10 maart 2010
  Aan de formateurs van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in Limburg door tussenkomst van de burgemeesters
 • Directieteam Provincie Limburg op volle sterkte

  09 maart 2010
  Het College van Gedeputeerde Staten heeft vandaag besloten mevrouw drs J.J.W. Nelissen RA te benoemen als lid van de directie van de Provincie Limburg. Zij is benoemd in de vacature die ontstond bij het vertrek van drs. F.J. Offerein.
 • Voor het eerst museale collectie uit Euregio op TEFAF

  08 maart 2010

  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Nederlands Limburg, de Provincie Belgisch Limburg, de gemeente Maastricht, de VVV Maastricht, het Theater aan het Vrijthof, het Bonnefantenmuseum, MECC Maastricht, de Universiteit Maastricht, de Limburgse Werkgeversvereniging, de stichting Branding Zuid-Limburg en Chapeau! Magazine.
 • Aanpassing planning reconstructie N278 Margraten

  05 maart 2010
  De werkzaamheden aan de N278 ter hoogte van Margraten zijn inmiddels hervat. Vanaf medio december 2009 tot en met 19 februari 2010 hebben de werkzaamheden grotendeels stilgelegen in verband met de kerstvakantie van de aannemer en de weersomstandigheden (sneeuw en vorst) gedurende die periode. In verband hiermee is de planning gewijzigd.
 • Inschrijving Handhaver van het Jaar 2010 geopend

  03 maart 2010
  Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) en het vakblad Handhaving organiseren voor de derde keer de verkiezing van de Handhaver van het Jaar. Iedere handhaver kan zich vanaf nu inschrijven of een collega nomineren via www.lom.nl. De procedure is kort en eenvoudig en alleen bij de finale kandidaten zal meer informatie worden opgevraagd. De bekendmaking en de prijsuitreiking vindt plaats tijdens het LOM handhavingscongres op 9 september in Rotterdam.
 • Ruim 2,5 miljoen voor herinrichtingsplannen gemeenten

  02 maart 2010
  De gemeenten Echt-Susteren en Margraten ontvangen van de Provincie respectievelijk 1,5 en bijna 1,3 miljoen euro subsidie voor hun herinrichtingsplannen.
 • Toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie verruimd

  02 maart 2010
  Door het Besluit bodemkwaliteit (2008) worden de dekgrondbergingen niet meer gezien als stortplaatsen, maar als nuttige toepassingen en is het mogelijk grond van buitenaf te gebruiken voor het ophogen van de dekgrondbergingen in Bosscherveld, Itteren, Geulle aan de Maas en Meers.
 • Grote stap gezet in realisatie vier grote openbaar vervoer projecten in Zuid-Limburg

  01 maart 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, gemeente Maastricht en Heerlen
  Vandaag is een grote stap gezet in de realisatie van vier grote openbaar vervoer projecten in Zuid-Limburg door de ondertekening van de Overeenkomst Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Gedeputeerde Bert Kersten, wethouder Wim Hazeu (gemeente Maastricht) en wethouder Jos Offermans namens Parkstad hebben vandaag hun handtekening gezet onder afspraken over rol en kostenverdeling van deze vier projecten. Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de bereikbaarheid van Zuid Limburg. De vier Openbaar Vervoer projecten zijn: Tram Hasselt Maastricht, Openbaar Vervoer-as Spoorkruising Maastricht Oost, doorstromingsmaatregelen Parkstad en doorstromingsmaatregelen Maastricht – Vaals – Aken.
 • Subsidie voor energiebesparing eigen woningbezitters

  01 maart 2010
  Wegens succes herhaald

  Eigen woningbezitters kunnen vanaf 1 maart 2010 tot 1 april 2012 subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen voor hun huis. De Provincie Limburg stelt hier samen met een groot aantal Limburgse gemeenten geld voor beschikbaar. Op 1 maart nemen 19 gemeenten deel aan de nieuwe regeling. Vanaf 1 oktober zal deze deelname verder worden uitgebreid. Bij energie besparende maatregelen gaat het om bijvoorbeeld aanbrengen van isolatie, dubbel glas of het plaatsen van zonnepanelen of warmtepompen.

Uitgelicht


Zoeken