Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2010 / Juni 2010 / Starterslening blijft in Limburg mogelijk

Starterslening blijft in Limburg mogelijk

Provincie betaalt voortaan 50 procent in plaats van VROM
Nieuwkomers op de woningmarkt blijven in Limburg profiteren van een gunstige starterslening. Vandaag heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten om het plotsklapse wegvallen van de rijksbijdrage op te vangen.

Vorige week kwamen de startersleningen op losse schroeven te staan. Toen meldde het Ministerie van VROM dat het budget op is. Het leegraken van de VROM-pot voor startersleningen is een gevolg van het stopzetten van de koopsubsidie eind maart door het Rijk. De rijksbijdrage van 50 procent kwam daarmee te vervallen. De regeling bestaat al vier jaar en was van meet af aan een succes. Er zijn sindsdien 9000 startersleningen toegekend, waarvan ruim tweehonderd in onze Provincie. Er liggen nu nog veertig nieuwe aanvragen van Limburgse starters bij het stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

In Limburg werd de starterslening voor de helft betaald door het Rijk terwijl Provincie en de gemeenten elk een kwart voor hun rekening namen. Nu het VROM-budget op is ligt het in de geest van de regeling om de regeling door middel van een 50-procentsbijdrage van de Provincie te financieren, zo redeneren GS in hun besluit van vandaag. Hierdoor kunnen nog een groot aantal startersleningen in onze provincie gegarandeerd worden.

Gedeputeerde Noel Lebens: ,,Een aantal gemeenten heeft net als de Provincie de starterslening opgenomen in het maatregelenpakket ter bestrijding van de kredietcrisis voor de bouw. Door het wegvallen van de rijksbijdrage kwam deze doelstelling in gevaar. Snel handelen is dus geboden. Daar zijn we in geslaagd.”

Share |

Uitgelicht


Zoeken