Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2010 / Juli 2010 / Parkstad investeert in natuur, landschap en water

Parkstad investeert in natuur, landschap en water

Met het toekennen van een subsidie van ruim € 1,6 mln. hebben Gedeputeerde Staten het project Caumerbeek ondersteund. Dit samenwerkingproject van de gemeente Heerlen en het Waterschap Roer en Overmaas voorziet in het weer zichtbaar maken van de Caumerbeek en tegelijkertijd het ontkoppelen van de beek met het rioleringssysteem.

Naast het zichtbaar maken van de Caumerbeek zal het groen een impuls krijgen, waardoor de kwaliteit van het beekdal verbeterd wordt, ook in recreatief opzicht. Met deze bijdrage is binnen Parkstad in anderhalf jaar ruim € 3,5 mln aan subsidie toegekend aan projecten op het gebied van natuur, landschap, water en recreatie.

Zo is de gemeente Heerlen afgelopen jaar actief geweest om een recreatief-ecologische verbinding te stand te brengen tussen het gebied Terworm, via het oude mijnspoor naar de Brunssummerheide en het Heidserpark.
In de Brunssummerheide zelf heeft Natuurmonumenten de directe omgeving van het bezoekerscentrum Schrieversheide opgepakt om te verbeteren en te zorgen voor een betere ontsluiting, waardoor het bezoekerscentrum de functie van Groene Poort tot het Heidenatuurpark gaat vervullen.
De gemeente Onderbanken heeft samen met het Waterschap Roer en Overmaas de ontkluizing van de Roode Beek in de kern Schinveld opgepakt. Daarnaast is de gemeente Onderbanken begonnen met het treffen van maatregelen ter bescherming van het Vliegend Hert en heeft zij een wandelroute rond Jabeek, en Bingelrade aangelegd, waarbij tevens een ecologische verbinding tussen het gebied van de Roode Beek en het Waanderbos wordt hersteld.
Ook de gemeente Brunssum en Kerkrade hebben plannen op het gebied van natuur en landschap. Zo is Brunssum afgelopen jaar gestart met een opwaardering van het Schutterpark door middel van het herstel van de daar gelegen pompgebouwen en Kerkrade heeft in samenwerking met de Bosgroep Zuid een herinrichting en opwaardering van het natuur en recreatiegebied Carisborg opgepakt.
Voor al de hierboven genoemde projecten en nog enkele andere projecten is in 2009 door de Provincie ruim € 1,9 miljoen subsidie beschikbaar gesteld vanuit het pMJP 2007-2013.

Share |

Uitgelicht


Zoeken