Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Januari 2010

 • Vraag naar kunstposter 'Vastelaovend in Limburg' 2010 overweldigend

  29 januari 2010
  De 75.000 posters 'Vastelaovend in Limburg' 2010 gemaakt door de kunstenares Tanja Ritterbex uit Maastricht zijn binnen één week nagenoeg vergeven. Vanaf woensdag 3 februari komen 25.000 extra posters beschikbaar. In 2006 is de éérste poster verspreid in een oplage van 30.000 stuks, in 2007 90.000 stuks, in 2008 en 2009 elk 75.000 stuks en nu in 2010 maar liefst 100.000 posters.
 • Promotiespot met Limburg in vogelvlucht

  28 januari 2010
  Er is nu een promotiespot-van-1-minuut beschikbaar waar in vogelvlucht te zien is dat Limburg dé plek is om te leven.
 • Half miljoen voor bovenlokale evenementen

  28 januari 2010
  Tijdelijke stimuleringsregeling
  De Provincie Limburg trekt € 500.000,- uit ter stimulering van bovenlokale evenementen. Als gevolg van de economische crisis ondervinden vrijwilligersorganisaties problemen bij het vinden van sponsoren voor sportieve en culturele evenementen. Met deze eenmalige regeling wil de Provincie de eerste nood ledigen.
 • 250.000 euro extra voor buurtaalonderwijs

  28 januari 2010
  jong geleerd is oud gedaan

  De Provincie Limburg stelt € 250.000,-- ter beschikking als extra impuls om het buurtaalonderwijs Duits en Frans in het basis- en voortgezet onderwijs in Limburg te bevorderen. Hiervoor worden op een tiental basisscholen in Limburg buurtaalprojecten gerealiseerd en op een vijftal VMBO-scholen in Limburg flitscursussen gegeven. Bovendien wordt er een kennisnetwerk opgebouwd. Het College van Gedeputeerde Staten komt hiermee tegemoet aan een oproep van Provinciale Staten.
 • Werkzaamheden N281 sneller klaar dan verwacht

  26 januari 2010
  De werkzaamheden aan de N281 in Heerlen, die gestart zijn op maandag 18 januari, zijn vier dagen eerder dan verwacht afgerond. Vanaf vandaag zijn weer beide rijstroken beschikbaar. Wel blijft de snelheidsvermindering naar 50 km per uur van kracht.
 • Subsidie voor Solar Modules Limburg

  26 januari 2010
  Fabriek voor zonnepanelen levert 250 nieuwe banen op
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een subsidie van € 250.000 verleend aan Solar Modules Limburg BV. Dit bedrijf gaat op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis in Heerlen een nieuwe zonnecellenfabriek bouwen. De zonnecellen worden met elkaar verbonden tot modules die stroom leveren.
 • Provincie laat visiedocument ziekenhuiszorg Limburg opstellen

  26 januari 2010
  Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) opdracht gegeven een visiedocument op te stellen voor de ziekenhuiszorg in Limburg. Dit document kan ziekenhuizen en verzekeraars helpen bij het maken van strategische keuzes en faciliteert hun onderlinge afstemming en samenwerking. Het visiedocument zal voor de zomer 2010 klaar zijn.
 • Limburgse Wijkenaanpak: samen verder in Kerkrade-West

  26 januari 2010
  Op dinsdag 19 januari jongstleden is in de Campus in Kerkrade-West de intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Kerkrade, woonmaatschappij Hestia groep, de Provincie Limburg en Parkstad Limburg in het kader van de Limburgse wijkenaanpak. De betrokken partijen slaan daarmee de handen ineen om te komen tot een ontwikkelingsvisie voor Kerkrade-West.
 • Gouverneur bezoekt getroffen geitenhouder

  25 januari 2010
  Gouverneur Léon Frissen heeft vrijdag 22 januari een bezoek gebracht aan het bedrijf van melkgeitenhouder Ron Grooten in Ransdaal, gemeente Voerendaal. Op dit als Q-koorts besmet verklaarde bedrijf, zijn onlangs 1080 dragende geiten geruimd.
 • Samen schouders onder woonopgave

  25 januari 2010
  Platform Limburgse Woningcorporaties en Provincie Limburg
  Woensdag 20 januari jl. hebben het Limburgs Platform Woningcorporaties en de verantwoordelijk gedeputeerde Noël Lebens van de Provincie Limburg een constructief overleg gehad over de rollen, verantwoordelijkheden en samenwerking op het gebied van de woon- en maatschappelijke opgaven in Limburg.
 • Tweede Limburgse Dag van de Nieuwe Energie

  22 januari 2010
  Op 21 april 2010 vindt de Tweede Limburgse Dag van de Nieuwe Energie plaats. Dit is een initiatief van het Lectoraat Nieuwe Energie van Hogeschool Zuyd, in samenwerking met de Gemeente Heerlen en de Provincie Limburg.
 • Jacht heropend en opschorting schadebestrijding ganzen beëindigd

  22 januari 2010
  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de jacht op wilde eenden, houtduiven, fazanten en konijnen te heropenen. Ook wordt de opschorting van de ontheffingen, genoemd in artikel 68 van de Flora- en faunawet, voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen beëindigd.
 • Doorstart Awacs Commissie

  21 januari 2010
  Overleg tussen omwonenden, gemeenten, Provincie en Rijk
  De werkzaamheden van de AWACS Commissie worden hervat en de gemeente Schinnen sluit aan. De eerstvolgende vergadering vindt eind maart plaats en Schinnen wordt daarvoor nu ook uitgenodigd.
 • Drie ton voor brede maatschappelijke voorzieningen

  21 januari 2010
  Grathem, Sevenum en Roermond.
  In het kader van het programma 'Investeren in steden en dorpen', waarmee de Provincie impulsen wil geven aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten subsidie te geven aan brede maatschappelijke voorzieningen in Grathem, Sevenum en Roermond.
 • Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt Noord-Limburg

  20 januari 2010
  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt op maandag 25 januari 2010 een werkbezoek aan Noord-Limburg. Het werkbezoek staat in het teken van een gemeentelijke herindeling in deze regio.
 • Vluchtelingen met verblijfsvergunning in Limburg

  20 januari 2010
  Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij hebben recht op goede woonruimte. Ook in de Limburgse gemeenten. Maar voldoen aan deze taak is niet altijd even makkelijk. De Provincie ziet daarop toe.
 • Kunstposter 2010 'Vastelaovend in Limburg' van Tanja Ritterbex

  20 januari 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, de Sjeng Kraft Kompenei en de Media Groep Limburg
  De poster 'Vastelaovend in Limburg' 2010 is dit jaar gemaakt door de kunstenares Tanja Ritterbex uit Maastricht. Het is voor het vijfde achtereenvolgend jaar dat de Provincie Limburg, gezamenlijk met de Sjeng Kraft Kompenei en de Media Groep Limburg deze kunstposter uitgeven. Een lustrumposter dus.
 • Winkelgebied Kerkrade-West wil Keurmerk Veilig Ondernemen

  20 januari 2010
  De ondernemers van winkelcentrum Akerstraat-Carboonplein in Kerkrade-West hebben de eerste stap gezet op weg naar het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden’. Daartoe ondertekenden zij gisteravond een intentieverklaring. Naast de ondernemersvereniging deden dat ook gedeputeerde Noël Lebens, wethouder Peter Thomas van de gemeente Kerkrade, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de politie en brandweer.
 • Provincie investeert in toerisme grensregio's

  19 januari 2010
  Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg en de regio’s Luik en Aken moeten zich als toeristisch gebied samen verkopen. Daardoor wordt de streek aantrekkelijk voor zowel bezoekers als voor de bewoners zelf. Dat is goed voor de economie want het aantal grensoverschrijdende daguitstapjes en kortbij-vakanties zal dan stijgen, zo is de verwachting.
 • Toplaag stadsautoweg Heerlen gaat er af

  15 januari 2010
  Tijdelijke oplossing voor problemen N281
  De Provincie Limburg start komende maandag 18 januari met het verwijderen van de slechte bovenlaag van de N281 en het aanbrengen van tijdelijke belijning. De weg blijft toegankelijk, al is er gedurende ongeveer twee weken slechts één rijstrook beschikbaar.
 • NOC*NSF certificeert Nationaal Topsport Centrum polsstokhoogspringen in Sportzone Limburg

  15 januari 2010
  Binnen het talentencentrum Sittard, waarmee de Atletiekunie in september 2009 is gestart, is sinds maandag een officieel Nationaal Topsport Centrum (NTC) polsstokhoogspringen gehuisvest. Onder het talentencentrum valt tevens het Regionaal TrainingsCentrum (RTC) sprint/horden, hoogspringen, verspringen, hinkstapspringen, kogelstoten, discuswerpen en meerkamp.
 • Aanbesteding duurzame energiecentrale nadert eindfase

  14 januari 2010
  Duurzame energie
  Maastricht en Venlo hebben zich definitief kandidaat gesteld voor de bouw van een Duurzame Energiecentrale in Limburg (DECL). Gedeputeerde Bert Kersten heeft vandaag de bidbooks van de locaties in ontvangst genomen. Voor de bouw én exploitatie van de duurzame energiecentrale zijn vijf gegadigden in de race.
 • De heer drs. J.H.H. Mans waarnemend burgemeester van de gemeente Maastricht

  14 januari 2010
  De Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen, heeft de heer drs. J.H.H. Mans met ingang van 15 januari 2010 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Maastricht. In die hoedanigheid is hij de tijdelijk opvolger van drs. G. Leers die gisteravond het ambt van burgemeester heeft neergelegd.
 • Verklaring van de Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer Léon Frissen

  14 januari 2010
  "Ik heb met respect kennisgenomen van het moedige besluit van de heer Gerd Leers om het ambt van burgemeester van Maastricht neer te leggen. Maastricht verliest in hem een energieke burgemeester die zijn ambt met hart en ziel vervulde en die de belangen van zijn stad met tomeloze inzet behartigde. Ook als korpsbeheerder van de Politie Limburg Zuid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de openbare orde en veiligheid in de regio.
 • € 9,4 miljoen voor 62 Limburgse monumenten

  12 januari 2010
  In 2009 heeft de Provincie Limburg 62 Limburgse monumenten ondersteund met in totaal € 9.395.000,--. Ook in 2010 kunnen monumenten op de steun van de Provincie rekenen. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten het subsidiebeleid voor monumenten voor 2010 vastgesteld. De bestaande subsidieregelingen hiervoor worden voortgezet.
 • Beleidsregels Luchtvaart

  11 januari 2010
  Gedeputeerde Staten hebben op 15 december 2009 beleidsregels vastgesteld voor de ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van luchtvaart in Limburg. Per 1 november 2009 is een aantal luchtvaarttaken van het Rijk overgegaan naar de Provincies. De Provincie kan op basis daarvan ontheffingen verlenen voor het tijdelijk gebruiken van terreinen, voor het opstijgen en landen van bijvoorbeeld helikopters en luchtballonnen.
 • Wachtlijsten provinciale jeugdzorg Limburg vrijwel verdwenen

  08 januari 2010
  De wachtlijsten in de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in Limburg zijn vrijwel verdwenen. Dat heeft gedeputeerde Odile Wolfs vandaag bekend gemaakt. Eind 2008 heeft gedeputeerde Wolfs met minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en de provinciale instellingen voor jeugdzorg afgesproken dat wachten langer dan negen weken vanaf 1 januari 2010, tot het verleden zou moeten behoren. Op twee wachtenden (op deeltijdpleegzorg) na, is dat gelukt.
 • Uitgebreide noodreparatie N281 wegens vorstschade noodzakelijk

  08 januari 2010
  In week 3 wordt gestart met uitgebreide noodreparaties aan provinciale stadsautoweg N281, Ten Esschen-Simpelveld. Het betreft het stuk weg globaal gelegen tussen Ikea en het Roda-stadion. De volledige bovenlaag van Zeer-Open-Asfaltbeton (ZOAB) wordt weggefreesd aan beide zijden van de weg. De vroege en stevige aanhoudende winterse omstandigheden hebben de restlevensduur van de bovenlaag onverwacht snel laten afnemen, waardoor de huidige wegdekkwaliteit niet meer te handhaven is en de te nemen grote noodmaatregel onoverkomenlijk is.
 • Provinciebesturen beide Limburgen stimuleren structurele culturele samenwerking

  06 januari 2010
 • Drie museabezoeken voor de prijs van één

  06 januari 2010
  Samenwerking provincies Luik, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg
 • Weer minder doden in Limburgse verkeer

  05 januari 2010
 • Napoleonsweg (N273) definitief over van Rijk naar Provincie Limburg

  05 januari 2010
  Sinds 1 januari 2010 is het beheer en onderhoud van de Napoleonsweg (N273) van Rijkswaterstaat overgedragen naar de Provincie Limburg. De N273 loopt van de Belgische grens bij Ittervoort tot de aansluiting op de A73 in de gemeente Venlo.
 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek

  05 januari 2010
  Op maandag 4 januari 2010 werd in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht de samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek ondertekend. Met deze ondertekening voegen de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg en stakeholders uit het bedrijfsleven en belangenorganisaties de ‘daad bij het woord’ om de uitvoering van de vastgestelde regiovisie daadwerkelijk te gaan realiseren.
 • Nieuwjaarstoespraak 2010 door L.J.P.M. Frissen, Commissaris van de Koningin in Limburg

  05 januari 2010
 • Provincie sluit tijdelijk de jacht wegens winters weer

  05 januari 2010
  Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg heeft in verband met de huidige winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van donderdag 7 januari 2010 de jacht te sluiten. Uitzondering op het jachtverbod is de jacht op konijnen en houtduiven bij schadegevoelige gewassen.
 • Nieuwjaarsontvangst Provinciaal Bestuur

  04 januari 2010
  Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg biedt op maandag 4 januari 2010 van 16.30 tot 19.00 uur gelegenheid tot het uitwisselen van nieuwjaarswensen in de Feestzaal van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 te Maastricht. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgelicht


Zoeken