Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2010 / Februari 2010

Februari 2010

 • Slimme straatlamp op provinciale wegen

  23 februari 2011
  Gedeputeerde Noël Lebens heeft op de provinciale wegen N281 en de N298 slimme en energiezuinige straatlampen ingebruik gesteld.
 • Neelie Kroes naar ICTEFAF Maastricht

  26 februari 2010
  EU-commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) spreekt op 12 maart tijdens de ICTEFAF Business Meeting in Maastricht. Ze doet dat op uitnodiging van Gedeputeerde Jos Hessels, die Limburg met breedbandverbindingen (een Next Generation Network) tot in elk huis en bedrijf op de kaart wil zetten als regio met supersnelle internetverbindingen.
 • Provincie trekt investering van € 136 miljoen vlot

  26 februari 2010
  Ondersteuning bouwsector
  Door acht grote bouwprojecten met bijna € 11,8 miljoen te ondersteunen heeft de Provincie Limburg een investering van in totaal ruim € 136 miljoen euro vlotgetrokken. Daarmee zijn 1316 manjaren werk gemoeid. Dat blijkt nu Gedeputeerde Staten definitief hebben ingestemd met het toekennen van subsidie aan de acht projecten.
 • Startschot Fitland onderwijs en sport in Sportzone Limburg

  24 februari 2010
  Met het ondertekenen van de diverse huur- en realisatieovereenkomsten hebben Fitland BV, Afbouw Stadion BV, Stadion Omgeving BV, Leeuwenborgh Opleidingen, DaCapo College, de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg volmondig 'ja' gezegd tegen de realisatie van Fitland onderwijs en sport in Sportzone Limburg. Daarmee kan de realisatie van de eerste fase beginnen. Het gebied rondom het Fortuna Stadion in Sittard-Geleen wordt met 25.000 m2 onderwijs- en sportvoorzieningen het fysieke en compacte hart van Sportzone Limburg.
 • Provincie en Parkstad Limburg ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  23 februari 2010
  Op maandag 22 februari 2010 hebben gedeputeerde Ger Driessen en Toine Gresel, voorzitter van het Parkstadbestuur, een overeenkomst ondertekend die de basis legt voor een nieuwe bestuurlijke samenwerking tussen Provincie en stadsregio Parkstad Limburg.
 • Herstelwerkzaamheden aan N281 hervat

  22 februari 2010
  Stadsautoweg Heerlen
  De aangekondigde herstelwerkzaamheden aan de stadsautoweg N281 starten op maandagavond 22 februari en zullen duren tot woensdagmiddag 24 februari.
 • Aantal Limburgers niet naar de stembus op 3 maart

  22 februari 2010
  Inwoners van de gemeenten Eijsden, Margraten, Gennep, Bergen en Mook en Middelaar stemmen pas in november
 • 'Niet onevenredig bezuinigen in Limburg'

  12 februari 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en de Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG): De Provincie Limburg en de Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG) vinden dat bezuinigingen van het Rijk Limburg niet onevenredig mogen treffen. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van Provincie en VLG.
 • Voortgang reconstructie Margraten last van vorst

  11 februari 2010
  De reconstructie van de N278 ter hoogte van Margraten zal door de aanhoudende vorst mogelijk vertraging oplopen. Hoeveel is pas te zeggen wanneer de vorstperiode achter de rug is.
 • Akkoord over Buitenring

  10 februari 2010
  Parkstad Limburg, de betrokken Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg zijn het vandaag eens geworden over de Buitenring Parkstad Limburg. Ten opzichte van het huidige geoptimaliseerde Voorkeurstracé vinden aanpassingen plaats die tot verdere verbeteringen leiden.
 • Ton voor bouw brede school in Simpelveld

  10 februari 2010
  Gedeputeerde Staten hebben besloten € 100.000,- subsidie te verlenen aan de gemeente Simpelveld voor het realiseren van een brede school in Simpelveld. De kern van deze brede school wordt gevormd door de gefuseerde basisscholen De Klimboom en D'r Henneberg. Fusie was noodzakelijk door het sterk teruglopende leerlingenaantal.
 • Bezwaar tegen Natuurbeschermingswetvergunning Sigrano verworpen

  10 februari 2010
  De Raad van State heeft vandaag, 10 februari 2010, het beroep verworpen, dat milieu-organisaties hadden aangetekend tegen de door de Provincie aan Sigrano afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning. Deze vergunning is nodig om de verdere ontgronding van de Sigranogroeve in Heerlen mogelijk te maken. Hiermee is de Natuurbeschermingswetvergunning onherroepelijk geworden.
 • Herstelwerkzaamheden aan N281 vanwege vorst uitgesteld

  09 februari 2010
  Stadautoweg Heerlen
  De aangekondigde herstelwerkzaamheden aan de stadautoweg N281 zijn vanwege de aanhoudende vorst tot nader order uitgesteld.
 • Belastingen Limburgse gemeenten stijgen dit jaar met gemiddeld 1,8%

  09 februari 2010
  Het jaarlijks door de Provincie Limburg opgesteld belastingoverzicht laat voor 2010 zien dat de gemeentelijke belastingen met gemiddeld 1,8 % zullen stijgen. Het onderzoek is bij 33 van de 34 Limburgse gemeenten uitgevoerd. Van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas waren de gegevens niet tijdig beschikbaar, zodat deze gemeente buiten het onderzoek is gehouden.
 • Opnieuw herstelwerkzaamheden aan N281

  09 februari 2010
  Stadautoweg Heerlen
  In de nacht van dinsdag op woensdag 10 februari tot donderdagmiddag 11 februari voert de Provincie Limburg herstelwerkzaamheden uit aan de stadsautoweg N281 bij Heerlen.
 • Grondeigenaar schadeloos bij verkoop grond in natuurgebied

  05 februari 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en de LLTB:
  Eerste resultaat Verklaring van Roermond
  De eigenaar van agrarische grond die wordt omgezet in natuur, kan vanaf nu volledige schadeloosstelling tegemoet zien. Daarmee kan hij alle kosten betalen voor verplaatsing van het bedrijf vanuit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) naar elders.
 • Verhuizing wedstrijdonderdelen van Beek naar Landgraaf

  05 februari 2010
  Gezamenlijk persbericht van de gemeente Beek, de gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg:
  Wereldkampioenschap Wielrennen Limburg 2012
  De start van de individuele tijdritten Dames junioren (onder voorbehoud) en Heren espoirs vindt tijdens het Wereldkampioenschap Wielrennen in 2012 niet meer plaats in het Limburgse Beek, maar in de Limburgse gemeente Landgraaf. De Landgraafse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om de extra onderdelen over te nemen van de gemeente Beek. De gemeenteraad van Beek heeft aangegeven geen geld te willen uittrekken voor het Wereldkampioenschap Wielrennen Limburg 2012.
 • € 50.000,- voor startersproject Hoebenakker, Nederweert

  05 februari 2010
  De Provincie Limburg verleent € 50.000,- subsidie aan de vereniging Hoebenakker in Nederweert voor de organisatie ten behoeve van de bouw van vijftien starterswoningen in de koopsector.
 • Avenue2 en de gemeente Maastricht ondertekenen convenant A2school

  05 februari 2010
  Realisatie A2school in Maastricht grote stap dichterbij
  75 Leerwerkplekken per jaar gedurende de gehele looptijd van de realisatie van de Groene Loper (inclusief de stadsontwikkelingsprojecten op de tunnel) én de A2school neemt de selectie en training van deze mensen op zich via een één loket systeem. Dat staat in het convenant dat wethouder Luc Winants van Sociale zekerheid & Reïntegratie en Projectdirecteur Frits van de Kerk van Avenue2 op 5 februari ondertekenen.
 • Provincie Limburg steunt euregionaal project dat musea en onderwijs verbindt

  05 februari 2010
  De Provincie Limburg heeft ingestemd met cofinanciering voor het Interregproject ‘REVIVE’ voor een bedrag van € 111.000,--. Doel van dit project is om innovatieve vormen van museumeducatie te introduceren bij Duitse en Nederlandse musea en scholen die aan het project meedoen. Onderwerp is de gemeenschappelijkheid van de geschiedenis aan beide zijden van de grens. Een definitief besluit over het project zal nog door de regionale Interreg IVA Stuurgroep Rijn-Maas-Noord worden genomen.
 • Bezuinigingen in de jeugdzorg

  04 februari 2010
  Ingezette vernieuwingen gaan gewoon door
  Gedeputeerde Odile Wolfs en de provinciaal gefinancierde instellingen voor jeugdzorg hebben met elkaar geconstateerd dat de bezuinigingen op de jeugdzorg in Limburg vanaf 2011 onontkoombaar zijn geworden. Ze hebben samen geconcludeerd dat álle instellingen een bijdrage aan de bezuiniging moeten leveren. Gelijktijdig gaan de ingezette vernieuwingen in de jeugdzorg door en zien de betrokkenen perspectief zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.
 • Gunning Innovatoren aan BAM Utiliteitsbouw BV

  04 februari 2010
  Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 krijgt haar 'landmark'
  Provincie Limburg gunt de opdracht voor het werk rondom de bouw en het onderhoud van de Innovatoren op het Floriadeterrein in Venlo voorlopig aan BAM utiliteitsbouw BV.
 • Beek krijgt Centrum voor Aangepast Sporten

  04 februari 2010
  Gisteravond is in Beek de intentieovereenkomst Centrum voor Aangepast Sporten ondertekend. De gemeente Beek, Provincie Limburg, regio Westelijke Mijnstreek en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) verbinden zich aan het maken van een gezamenlijk businessplan voor een Centrum voor Aangepast Sporten in sportcomplex De Haamen in Beek. Het centrum voor aangepaste sporten De Haamen maakt onderdeel uit van de Sportzone Limburg.
 • Provincie draagt 150.000 euro bij aan grootste tijdelijk museum van Europa

  03 februari 2010
  'Out of Storage'
  De Provincie Limburg draagt € 150.000,-- bij aan het project ‘Out of Storage’ waarbij in het najaar het grootste tijdelijk museum van Europa in Maastricht gerealiseerd wordt. Initiatiefnemer is Marres, Centrum voor Contemporaine Cultuur in samenwerking met FRAC Nord – Pas de Calais en Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht/Belvedère. Vanaf maart start het project met diverse activiteiten met als thema het ‘Museum van de toekomst’.
 • Structurele aanpak sociale veiligheid in openbaar vervoer in Limburg

  03 februari 2010
  Tijdens de vergadering van de Stuurgroep Veilig Openbaar Vervoer Limburg op dinsdag 2 februari 2010 is besloten op alle fronten tegelijk maatregelen in te zetten om de veiligheid in bus en trein te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit, zowel uit het vergroten van toezicht door politie, stadswachten en OV-stewards, als het nemen van fysieke maatregelen in bussen en bushaltes. Bovendien gaat het om de inzet van middelen voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding.
 • Overzicht sollicitanten voor burgemeestersvacature Heerlen

  03 februari 2010
  Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Heerlen hebben bij de Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen, 11 kandidaten gesolliciteerd, waaronder 1 vrouwelijke.
 • Luchtkwaliteit Euregio kan beter

  01 februari 2010
  Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg, ISSeP, Universiteit Hasselt, Geographisches Institut en RWTH Aachen University
  De Provincie Limburg is, samen met een aantal binnen- en buitenlandse partners, gestart met het opzetten van een informatiesysteem voor fijnstof. Dit project, dat 3 jaar zal duren, is er op gericht een gelijke aanpak te creëren voor de grensoverschrijdende fijnstofproblematiek. Het verbetert de samenwerking en uitwisseling van meetgegevens en –procedures tussen de betrokken instanties. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat luchtkwaliteitplannen en beleidsmaatregelen beter op elkaar afgestemd worden.

Uitgelicht


Zoeken