Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Woningvereniging Nederweert, St. Willibrordusstraat Nederweert, ontwerpbesluit waterwet 2012-0121

Woningvereniging Nederweert, St. Willibrordusstraat Nederweert, ontwerpbesluit waterwet 2012-0121

Soort bekendmaking
watervergunning
Locatie (postcodes)
  • 6031
Publicatiedatum
15-05-2012
16 51.2967054000, 5.7313022000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Waterwet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Waterwet, ontwerpbesluit
Project/activiteit: wijziging van de bij besluit van 3 september 2009 verleende vergunning. De wijziging betreft de maximale toegestane debieten voor het onttrekken aan en retourneren in de bodem van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem
Locatie: Woningvereniging Nederweert, St. Willibrordusstraat, 6031 Nederweert
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 10 mei 2012
Zaaknummer: 2012-0121

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 16 mei 2012 t/m 26 juni 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Nederweert, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 16 mei 2012 t/m 26 juni 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 19 juni 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7833.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 76 49
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken