Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Van Houtum B.V., Boutestraat 125 Swalmen, ontwerp Nbw-besluit 2011-0794

Van Houtum B.V., Boutestraat 125 Swalmen, ontwerp Nbw-besluit 2011-0794

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6071JR 125
Publicatiedatum
29-05-2012
16 51.2327717000, 6.0306309000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: realisatie van een wijziging in het productieproces
Locatie: Van Houtum B.V., Boutestraat 125, 6071 JR Swalmen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit:  24 mei 2012
Zaaknummer: 2011-0794

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 30 mei 2012 t/m 10 juli 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Roermond, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 30 mei 2012 t/m 10 juli 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 3 juli2 012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7727.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken