Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Umicore Nederland B.V., Muggenweg 2 Eijsden, ontwerp omgevingsvergunning 2012-0087

Umicore Nederland B.V., Muggenweg 2 Eijsden, ontwerp omgevingsvergunning 2012-0087

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6245AB 2
Publicatiedatum
15-05-2012
16 50.7681083000, 5.7138706000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning
Voor: verbeteren van de inpakprocedure, plaatsing Zano-nabehandelingsinstallatie en plaatsing menger
Locatie: Umicore Nederland B.V., Muggenweg 2, 6245 AB  Eijsden
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 10 mei 2012
Zaaknummer: 2012-0087

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 mei 2012  t/m 26 juni 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het ontwerpbesluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Iedereen kan tegen het ontwerpbesluit van [start dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, 16 mei 2012  t/m 26 juni 2012 schriftelijk zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze wilt inbrengen, vragen wij u om voor 19 juni 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 88 25.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen het definitieve besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht over het ontwerpbesluit en indien hij of zij belanghebbende is.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25


Uitgelicht


Zoeken