Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Rievershof B.V. Molenhoek 14 Oirlo, ontwerp Nbw-besluit 2011-0889

Rievershof B.V. Molenhoek 14 Oirlo, ontwerp Nbw-besluit 2011-0889

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5808AJ 14
Publicatiedatum
02-05-2012
16 51.5029539000, 6.0474930000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een pluimveebedrijf
Locatie: Rievershof B.V., Molenhoek 14, 5808 AJ  OIRLO
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit:  26 april 2012
Zaaknummer: 2011-0889

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 2 mei 2012 t/m 12 juni 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venray, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 2 mei 2012 t/m 12 juni 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 5 juni 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 75 44.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken