Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Louis Kuijpers IJzer- en Metaalhandel en Containertransport v.o.f., Rieten 6 Beringe, verlengen beslistermijn 2012-0324

Louis Kuijpers IJzer- en Metaalhandel en Containertransport v.o.f., Rieten 6 Beringe, verlengen beslistermijn 2012-0324

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5986PH 6
Publicatiedatum
29-05-2012
16 51.3351951000, 5.9248286000

Beschrijving

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat, krachtens mandaat, is besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Verlengen beslistermijn
Voor: het opslaan en demonteren van autowrakken en het opslaan van ten hoogste 50.000 ton van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, zijnde metaal, voor zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen
Locatie: Louis Kuijpers IJzer- en Metaalhandel en Containertransport v.o.f., Rieten 6, 5986 PH  Beringe
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum aanvraag: 12 april 2012
Datum besluit: 24 mei 2012
Zaaknummer: 2012-0324

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt: 15 augustus 2012.

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen


Uitgelicht


Zoeken