Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Kruisvennendijk 14, 6035 RT Ospel, Nbw-vergunning 2011-0193

Kruisvennendijk 14, 6035 RT Ospel, Nbw-vergunning 2011-0193

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6035RT 14
Publicatiedatum
10-05-2012
16 51.2985335000, 5.7980765000

Beschrijving

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, vergunning

Algemene wet bestuursrecht, nieuw besluit op grond van artikel 6:18 jo. 6:19 Algemene wet bestuursrecht
Gelet op de bepalingen van de Crisis- en herstelwet, de daarmee gewijzigde Natuurbeschermingswet en voorgaande overwegingen zijn Gedeputeerde Staten van Limburg van mening dat er vergunning verleend kan worden op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.
Voor: het exploiteren van een varkensfokkerij nabij de beschermde natuurgebieden Groote Peel, Sarsven en de Banen en Weerter- en Budelerbergen en Ringselven.
Locatie: Kruisvennendijk 14, 6035 RT Ospel
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 9 mei 2012
Zaaknummer: 2011-0193

Inzage
De beschikking en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 11 mei 2012 t/m 21 juni 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Nederweert, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 11 mei 2012 t/m 21 juni 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, http://www.raadvanstate.nl/ (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)

 


Uitgelicht


Zoeken