Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / CSP, deelinrichting Nitraatfabriek 2, Koestraat 1 Geleen, goedkeuringsbesluit Z2012-0119

CSP, deelinrichting Nitraatfabriek 2, Koestraat 1 Geleen, goedkeuringsbesluit Z2012-0119

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6167RA 1
Publicatiedatum
29-05-2012
16 50.9839144000, 5.7928228000

Beschrijving

Kennisgeving goedkeuringsbesluit taakstellend voorschrift
Reguliere voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Goedkeuringsbesluit taakstellend voorschrift omgevingvergunning
Voor: emissiemeetprogramma
Locatie: site Chemelot, deelinrichting Nitraatfabriek 2, Koestraat 1, 6167 RA Geleen,
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 24 mei 2012
Zaaknummer: Z2012-0119

Het besluit is op 25 mei 2012 verzonden aan aanvraagster.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 mei 2012 t/m 9 juli 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 29 mei 2012 t/m 9 juli 2012 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://www.limburg.nl/ (klik op e-Loket).
Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan aanvraagster.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25

 


Uitgelicht


Zoeken