Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Bodemsanering Steeleiland te Roermond

Bodemsanering Steeleiland te Roermond

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Roermond
Publicatiedatum
02-05-2012

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 17 april 2012, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van Aveco de Bondt, Dillenburgstraat 25e, 5605 JA Eindhoven, over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid als plangebied Roerdelta, deelgebied Steeleiland, de bodem te saneren (projectcode Li095701531). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

 


Uitgelicht


Zoeken