Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Bodemsanering Hulsenweg ong. te Nederweert

Bodemsanering Hulsenweg ong. te Nederweert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Nederweert
Publicatiedatum
02-05-2012

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 19 april 2012, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van MAH BV uit Panheel over het voornemen om de bodem te saneren op de locatie plaatselijk aangeduid Hulsenweg ong., 6031 SP te Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie L nummer 3442 (projectcode Li094600668). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.


Uitgelicht


Zoeken