Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juni 2012 / Mts. Meevis-Jorissen, Reulisweg 21 Leveroy, ontwerp nbw-besluit 2012-0218

Mts. Meevis-Jorissen, Reulisweg 21 Leveroy, ontwerp nbw-besluit 2012-0218

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6091NZ 21
Publicatiedatum
19-06-2012
16 51.2591495000, 5.8444588000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: Het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een pluimveehouderij
Locatie: Mts. Meevis-Jorissen Reulisweg 21 6091 NZ Leveroy
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 14 juni 2012
Zaaknummer: 2012-0218

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 20 juni 2012 t/m 31 juli 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Nederweert, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 20 juni 2012 t/m 31 juli 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 24 juli 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7929.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen  (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken