Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juni 2012 / Maatschap van Sleeuwen Grashoek, ontwerp nbw-besluit 2012-0158

Maatschap van Sleeuwen Grashoek, ontwerp nbw-besluit 2012-0158

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5985NG 31
Publicatiedatum
12-06-2012
16 51.3538657000, 5.9207560000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkenshouderij
Locatie: Maatschap van Sleeuwen, Kievit 31, 5985 NG Grashoek
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 7 juni 2012
Zaaknummer: 2012-0158

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 13 juni 2012 t/m 24 juli 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Peel en Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 13 juni 2012 t/m 24 juli 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 17 juli 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7929.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken