Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / Van Lier Agro B.V. Katsberg 8 Meijel, ontwerp nbw-besluit 2011-0377

Van Lier Agro B.V. Katsberg 8 Meijel, ontwerp nbw-besluit 2011-0377

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5768RH 8
Publicatiedatum
03-07-2012
16 51.3271413000, 5.8884923000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: Voor het wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij
Locatie: Van Lier Agro B.V. Katsberg 8 5768 RH Meijel
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit:  28 juni 2012
Zaaknummer: 2011-0377

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 4 juli 2012 t/m 14 augustus 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Peel en Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 4 juli 2012 t/m 14 augustus 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 7 augustus 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7630.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken