Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4, Greenportlane Venlo, ontwerp-besluit ontgrondingenwet, 2012-0458

CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4, Greenportlane Venlo, ontwerp-besluit ontgrondingenwet, 2012-0458

Soort bekendmaking
ontgrondingenvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5928RC 15
Publicatiedatum
17-07-2012
16 51.4023674000, 6.1232583000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Ontgrondingenwet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Ontgrondingenwet, ontwerpbesluit
Voor: het ontgronden van een aantal percelen, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie X
Locatie: CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4, Greenportlane, St. Jansweg 15, 5928 RC Venlo
Bevoegd Gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 12 juli 2012
Kenmerk: 2012-0458

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 18 juli 2012 t/m 28 augustus 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak (077) 359 6591.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 18 juli 2012 t/m 28 augustus 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 21 augustus 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7300.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten) 


Uitgelicht


Zoeken