Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / CSP/Lanxess Elastomers, deelinrichting EPT 1/2/3 Geleen, ontwerp omgevingsvergunning 2012-0328

CSP/Lanxess Elastomers, deelinrichting EPT 1/2/3 Geleen, ontwerp omgevingsvergunning 2012-0328

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6167RA 1
Publicatiedatum
17-07-2012
16 50.9839144000, 5.7928228000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure


Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning
Voor: toepassen van ACE-Technologie in de EPT-Fabrieken 1/3
Locatie: CSP/Lanxess Elastomers, deelinrichting EPT 1/2/3, Koestraat 1, 6167 RA  Geleen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 12 juli 2012
Zaaknummer: 2012-0328

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 juli 2012 t/m 28 augustus 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Het ontwerpbesluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.    

Rechtsbescherming
Iedereen kan tegen het ontwerpbesluit van 18 juli 2012 t/m 28 augustus 2012 schriftelijk zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze wilt inbrengen, vragen wij u om voor 21 augustus 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 76 41.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen het definitieve besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht over het ontwerpbesluit en indien hij of zij belanghebbende is.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25.


Uitgelicht


Zoeken