Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / Bodemsanering Molenweg te Weert

Bodemsanering Molenweg te Weert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
11-07-2012

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 25 juni 2012, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert, over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Molenweg te Weert, de bodem te saneren, projectcode Li098802039 (BUS 52-2012). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 72 56.

 


Uitgelicht


Zoeken