Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Januari 2012 / Bodemsanering Bamfordweg 1 te Ulestraten

Bodemsanering Bamfordweg 1 te Ulestraten

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Meerssen
Publicatiedatum
11-01-2012
16 50.9040410000, 5.7819818000

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 22 december 2011, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van Kuijpers Vastgoed BV, Bamfordweg 1 te Ulestraten over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid Bamfordweg 1 te 6235 ZG Ulestraten, de bodem te saneren (projectcode Li093800032). De sanering betreft de categorie mobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken