Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Augustus 2012 / Maatschap Salden-Fijten te Guttecoven, Nbw-vergunning, 2011-0394

Maatschap Salden-Fijten te Guttecoven, Nbw-vergunning, 2011-0394

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6143AR 12
Publicatiedatum
07-08-2012
16 51.0180465000, 5.8149557000

Beschrijving

Kennisgeving Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, vergunning
Voor: h
et exploiteren van een varkensbedrijf
Locatie: Maatschap Salden-Fijten, Rijstraat 12/102 6143 AR Guttecoven
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 2 augustus 2012
Zaaknummer: 2011-0394

Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 7 augustus 2012 t/m 17 september 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 7 augustus 2012 t/m 17 september 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)

 


Uitgelicht


Zoeken