Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Augustus 2012 / Kampsestraat 49 Haps, ontwerp Nbw-besluit, 2012-0137

Kampsestraat 49 Haps, ontwerp Nbw-besluit, 2012-0137

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5443NJ 49
Publicatiedatum
14-08-2012
16 51.6880271000, 5.8537695000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkenshouderij
Locatie: Kampsestraat 49, 5443 NJ Haps
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 9 augustus 2012 
Zaaknummer: 2012-0137

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 15 augustus 2012 t/m 25 september 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Cuijk, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 15 augustus 2012 t/m 25 september 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 18 september 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7929.

Meer informatie
 
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649

 

www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken