Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Tegelseweg 210 Venlo, ontwerpbesluit waterwet 2011-0984

Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Tegelseweg 210 Venlo, ontwerpbesluit waterwet 2011-0984

Soort bekendmaking
watervergunning
Locatie (postcodes)
  • 5912BL 210
Publicatiedatum
17-04-2012
16 51.3567434000, 6.1540308000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Waterwet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Waterwet, ontwerpbesluit
Project/activiteit: het onttrekken aan en retourneren in de bodem van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem
Locatie: Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 12 april 2012
Zaaknummer: 2011-0984

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 18 april 2012 t/m 29 mei 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak (077) 359 6591.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 18 april 2012 t/m 29 mei 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 22 mei 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 77 27.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 76 49
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken