Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / Rockwool B.V., Industrieweg 15, Roermond, ontwerp omgevingsvergunning 2012-0119

Rockwool B.V., Industrieweg 15, Roermond, ontwerp omgevingsvergunning 2012-0119

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6045JG 15
Publicatiedatum
17-04-2012
16 51.1709408000, 6.0420829000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning
Voor: productstoffilter tbv productie Rockwool sandwich panelen
Locatie: Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG  Roermond
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 12 april 2012
Zaaknummer: 2012-0119

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april 2012 t/m 29 mei 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Roermond op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het ontwerpbesluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Iedereen kan tegen het ontwerpbesluit van [start dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, 18 april 2012 t/m 29 mei 2012 schriftelijk zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer.
Als u een mondelinge zienswijze wilt inbrengen, vragen wij u om voor 23 mei 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 72 20.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen het definitieve besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht over het ontwerpbesluit en indien hij of zij belanghebbende is.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25


Uitgelicht


Zoeken