Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / Op de Ries 8, Merselo, ontwerp Nbw-besluit 2011-0685

Op de Ries 8, Merselo, ontwerp Nbw-besluit 2011-0685

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5815EB 8
Publicatiedatum
03-04-2012
16 51.5340276000, 5.9249894000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit
Voor: het wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij
Locatie: Op de Ries 8, 5815 EB Merselo
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit:  29 maart 2012
Kenmerk: 2011-0685

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 4 april 2012 t/m 15 mei 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venray, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 4 april 2012 t/m 15 mei 2012 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 8 mei 2012 contact op te nemen met tel. (043) 389 7544.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken