Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / Kennisgeving voorbereiding provinciaal inpassingsplan 'Fietspad Bergen – Afferden -Heijen'

Kennisgeving voorbereiding provinciaal inpassingsplan 'Fietspad Bergen – Afferden -Heijen'

Soort bekendmaking
aankondiging
Locatie (gemeenten)
Bergen (Li)
Publicatiedatum
25-04-2012

Beschrijving

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening maken Gedeputeerde Staten van Limburg bekend dat zij voornemens zijn een inpassingsplan voor te bereiden om de aanleg/reconstructie van het fietspad langs de N271 Bergen – Afferden – Heijen planologisch mogelijk te maken. Het traject loopt van hectometerpaal 101,4 tot 109,2, globaal van het viaduct van de A77 ten zuiden van Heijen tot midden in Nieuw Bergen. Het traject passeert daarbij ook de kern van Afferden.

 

Ten aanzien van dit voornemen worden op dit moment geen stukken ter inzage gelegd en kunnen op dit moment geen zienswijzen worden ingediend.

 

Te zijner tijd zal een ontwerp inpassingsplan bekend worden gemaakt en ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk te reageren op het plan.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevrouw M. Pörteners, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar onder telefoonnummer 043-389 7406 en de heer A. Dohmen, 043-389 7387.

 


Uitgelicht


Zoeken