Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / September 2011 / Keulsepoort 5 Venlo, ontwerp Waterwetbesluit

Keulsepoort 5 Venlo, ontwerp Waterwetbesluit

Soort bekendmaking
watervergunning
Locatie (postcodes)
  • 5911BX 5
Publicatiedatum
06-09-2011
16 51.3669020000, 6.1714480000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Waterwet

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Waterwet, ontwerpbesluit
Voor: het onttrekken aan en retourneren in de bodem van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem
Locatie: Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX te Venlo
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 1 september 2011
Kenmerk: 2011- 0528

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 7 september 2011 t/m 18 oktober 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak (077) 359 6591.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 7 september 2011 t/m 18 oktober 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 11 oktober 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 7833.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken