Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Oktober 2011 / Bodemsanering Roermondseweg 130 in Weert

Bodemsanering Roermondseweg 130 in Weert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
12-10-2011

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 27 september 2011, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de heer Verkoelen, Leukerstraat 12 in Weert over het voornemen om op het adres Roermondseweg 130 in Weert, de bodem te saneren (projectcode Li098802034). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 75 23.

 


Uitgelicht


Zoeken