Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Maart 2011 / Beheersmaatschappij Theo Emans B.V. te Reuver, omgevingsvergunning

Beheersmaatschappij Theo Emans B.V. te Reuver, omgevingsvergunning

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5953JR
Publicatiedatum
29-03-2011
16 51.2833333000, 6.0833333000

Beschrijving

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Reguliere voorbereidingsprocedure

 

 

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

 

Verleende omgevingsvergunning

 

Voor: het accepteren van de afvalstroom (gebroken) glas

 

Locatie:Beheersmaatschappij Theo Emans B.V., Molenweg 10, Heijtstraat 15 en Broeklaan 126, 5953 JR  Reuver

 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg

 

Datum besluit: 24 maart 2011

 

Zaaknummer: 2011-0122

 

Het besluit is op 28 maart 2011 verzonden aan de aanvrager.

 

 

Inzage

 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 maart 2011 t/m 9 mei 2011:

 

- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur

 

- in het gemeentehuis van Beesel, op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

 

Het besluit wordt tevens gedurende de bezwaartermijn gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen. Na afloop van de bezwaartermijn zal het besluit gepubliceerd worden op de website www.limburg.nl/milieukaart.

 

 

 

Rechtsbescherming

 

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 29 maart 2011 t/m 9 mei 2011 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button e-loket.

 

Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

 

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager.

 

 

Informatie

 

Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825


Uitgelicht


Zoeken