Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Juli 2011 / Bodemsanering Centrumplan 2 te Eijsden

Bodemsanering Centrumplan 2 te Eijsden

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Eijsden
Eijsden-Margraten
Publicatiedatum
27-07-2011
16 50.7780188500, 5.7105090500

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 4 juli 2011, een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3, van de Wet bodembescherming is ontvangen van de gemeente Eijsden-Margraten, postbus 10, 6269 ZG Margraten over het voornemen om op de locatie plaatselijk aangeduid als Centrumplan 2 (Emmastraat, Boomkensstraat, Prins Hendrikstraat en Breusterstraat te Eijsden), de bodem te saneren (projectcode Li190300008). De sanering betreft de categorie immobiel (artikel 1.2 Regeling uniforme saneringen). Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 73 12.

 


Uitgelicht


Zoeken