Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Januari 2011 / Medwaste Controle Benelux BV Maastricht, Ontwerp Wm-oprichtingsvergunning

Medwaste Controle Benelux BV Maastricht, Ontwerp Wm-oprichtingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Maastricht
Publicatiedatum
25-01-2011

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp oprichtingsvergunning
Voor: het inzamelen van specifiek ziekenhuisafval (verder als SZA), het decontamineren SZA met euralcode 18.01.03*c en de op- en overslag SZA
Locatie: Medwaste Controle Benelux B.V., Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 20 januari 2011
Kenmerk: 10/10518

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 26 januari 2011 t/m 8 maart 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Maastricht, op de gebruikelijke plaats en tijden

 

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 26 januari 2011 t/m 8 maart 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 1 maart 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 99 28.

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningenUitgelicht


Zoeken