Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Januari 2011 / Maatschap J. en J. Theelen te Koningslust, ontwerp Nbw-vergunning

Maatschap J. en J. Theelen te Koningslust, ontwerp Nbw-vergunning

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Peel en Maas
Publicatiedatum
18-01-2011

Beschrijving

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerp vergunning
Voor: het exploiteren van een varkenshouderij
Locatie: Maatschap J. en J. Theelen, Poorterweg 110, 5984 NP Koningslust
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 13 januari 2011
Kenmerk: 201000015582

 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 19 januari 2011 t/m 1 maart 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Peel aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 19 januari 2011 t/m 1 maart 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 23 februari 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 7182.

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen


Uitgelicht


Zoeken