Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Augustus 2011 / Parallelweg 8 Kerkrade, Wet milieubeheervergunning

Parallelweg 8 Kerkrade, Wet milieubeheervergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6465AA 8
Publicatiedatum
09-08-2011
16 50.8551923000, 6.0324307000

Beschrijving

Kennisgeving Wet milieubeheer

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Wet milieubeheer, revisievergunning
Voor: het thermisch en fysisch bewerken van materialen (rode en zwarte mijnsteen) uit de mijnsteenberg van de voormalige steenkoolmijn Willem Sophia
Locatie: Exploitatiemaatschappij Wisosplit B.V., Parallelweg 8, 6465AA Kerkrade
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 4 augustus 2011
Kenmerk: 2010/26191
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.
 
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 augustus 2011 t/m 21 september 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Kerkrade, op de gebruikelijke plaats en tijden.


Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 11 augustus 2011 t/m 21 september 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)

 


Uitgelicht


Zoeken