Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Augustus 2011 / Bodemsanering Aan ’t Ven 9 te Nederweert

Bodemsanering Aan ’t Ven 9 te Nederweert

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Nederweert
Publicatiedatum
10-08-2011

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 19 juli 2011, een melding als bedoeld in artikel  39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen met het voornemen om op de locatie Aan ’t Ven 9, 6031 PS te Nederweert, de bodem te saneren (projectcode Li094600594). De sanering betreft een kleinschalige zinkassensanering in het projectgebied De Kempen zoals aangewezen in het Besluit uniforme saneringen. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van de door ons ontvangen melding beginnen met de sanering.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen te Eindhoven, telefoon (040) 232 92 92, of tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Limburg te Maastricht, telefoon (043) 389 71 47.

 


Uitgelicht


Zoeken