Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / April 2011 / Oude Venloseweg Velden, ontwerp Waterwetvergunning

Oude Venloseweg Velden, ontwerp Waterwetvergunning

Soort bekendmaking
watervergunning
Locatie (postcodes)
  • 5941HG 84
Publicatiedatum
19-04-2011
16 51.4142000000, 6.1657000000

Beschrijving

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen: 

Waterwet, ontwerp vergunning
Voor: het onttrekken van grondwater ten behoeve van de verwerking van champignons
Locatie: Oude Venloseweg 84, 5941 HG Velden
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 14 april 2011
Kenmerk: 201100002262 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 20 april 2011 t/m 31 mei 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak (077) 359 65 91.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 20 april 2011 t/m 31 mei 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 24 mei 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 7833.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken