Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / April 2011 / Hengeland 6 Afferden, Natuurbeschermingswet ontwerp besluit

Hengeland 6 Afferden, Natuurbeschermingswet ontwerp besluit

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5851EA 6
Publicatiedatum
26-04-2011
16 51.6450969000, 6.0059313000

Beschrijving

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:

Natuurbeschermingswet 1998, ontwerp besluit
Voor: het wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij
Locatie: Hengeland 6, 5851 EA Afferden
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 21 april 2011
Kenmerk: 201000013727

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 27 april 2011 t/m 7 juni 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Bergen, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 27 april 2011 t/m 7 juni 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 31 mei 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 7660.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken