Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / September 2010 / Wessem Port Services Maastricht B.V. - Wm-melding

Wessem Port Services Maastricht B.V. - Wm-melding

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Maastricht
Publicatiedatum
21-09-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, melding art. 8.19
Voor: het bouwen van een nieuwe loods gelegen aan de zuidzijde van het terrein
Locatie: Wessem Port Services Maastricht B.V., Praamkade 1, 6222 NN Maastricht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 16 september 2010
Kenmerk: 10/20048
De melding is geaccepteerd door middel van een verklaring, die op 20 september 2010 aan de betrokkenen is verzonden.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 september 2010 t/m 2 november 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Maastricht, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 21 september 2010 t/m 1 november 2010 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket).
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken