Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / September 2010 / Vaststelling Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg herziening IX-deel 1

Vaststelling Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg herziening IX-deel 1

Soort bekendmaking
overig
Locatie
Limburg
Publicatiedatum
15-09-2010

Beschrijving

Voor meer informatie over het Provinciaal Natuurbeheerplan, waarin staat beschreven waar welke subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer zijn opengesteld, gaat u naar www.limburg.nl/natuur en klikt u op 'Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer' en vervolgens op 'Provinciaal Natuurbeheerplan'.

Ter inzage legging
Het plan ligt zes weken ter inzage. Gedurende de periode van 22 september tot 27 oktober 2010 kan het plan worden ingezien op de volgende locaties:
- de bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht; tijdens kantooruren (8.30 -12.00  en  13.00-15.00);
- de gemeentehuizen van alle gemeenten binnen de provincie Limburg tijdens kantooruren;
- het kantoor van de Dienst Landelijk Gebied te Roermond tijdens kantooruren;
- het kantoor van het Waterschap Peel en Maasvallei te Blerick tijdens kantooruren;
- het kantoor van het Waterschap Roer en Overmaas te Sittard tijdens kantooruren.

Daarnaast is het document digitaal te raadplegen via bovengenoemde website. Een gedrukt exemplaar is, tegen vergoeding van €27,50 legeskosten, verkrijgbaar via de bibliotheek van het Gouvernement (043-3897382).

Mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift.
Als dit besluit uw belang rechtstreeks schaadt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Maastricht. U moet dan binnen 6 weken na start van de ter inzage legging een beroepschrift indienen. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het ondertekende beroepschrift bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Een beroepschrift wordt gericht aan:
Rechtbank Maastricht
Sector bestuursrecht
Postbus 1988
6201 BZ Maastricht


Uitgelicht


Zoeken