Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / September 2010 / Van de Vin Weert, ontwerp Wm-oprichtingsvergunning

Van de Vin Weert, ontwerp Wm-oprichtingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
28-09-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp oprichtingsvergunning
Voor: het oprichten en het in werking hebben van een inrichting voor o.a. het op- en overslaan en bewerken van autowrakken, schroot, metalen en accu s en het verhandelen van bruikbare materialen
Locatie: J.C. van de Vin, Roeventerpeelweg 4b, 6004 PH Weert
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 23 september 2010
Kenmerk: 10/4934

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 29 september 2010 t/m 9 november 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Weert, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 29 september 2010 t/m 9 november 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 2 november 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7259.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken