Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / September 2010 / Rd4 (Milieupark Brunssum) - ontwerp Wm-oprichtingsvergunning

Rd4 (Milieupark Brunssum) - ontwerp Wm-oprichtingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Brunssum
Publicatiedatum
21-09-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp oprichtingsvergunning
Voor: de op- en overslag van afvalstromen die vrijkomen bij particuliere huishoudens en afvalstoffen uit de landbouw die vallen onder de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL)
Locatie: Rd4 (Milieupark Brunssum) Milieuweg 1, 6442 PV Brunssum
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 16 september 2010
Kenmerk: 10/1693

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 22 september 2010 t/m
2 november 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Brunssum, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 22 september 2010 t/m 2 november 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 26 oktober 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7815.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken