Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / September 2010 / Bodemsanering Leveroyseweg 10A te Heythuysen

Bodemsanering Leveroyseweg 10A te Heythuysen

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Roerdalen
Publicatiedatum
15-09-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 3 september 2010, een melding als bedoeld in artikel  39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen met het voornemen om op de locatie Leverooyseweg 10A, 6093 NE te Heythuysen, de bodem te saneren (projectcode Li164000039). De sanering betreft een kleinschalige zinkassensanering in het projectgebied De Kempen zoals aangewezen in het Besluit uniforme saneringen. Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wbb vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding door ons beginnen met de sanering. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen te Eindhoven, telefoon (040) 232 92 92, of tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Limburg te Maastricht, telefoon (043) 389 71 47. 

Uitgelicht


Zoeken