Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Oktober 2010 / Hendrix UTD B.V. Heijen, ontwerp Wm-revisievergunning

Hendrix UTD B.V. Heijen, ontwerp Wm-revisievergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Gennep
Publicatiedatum
12-10-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, ontwerp revisievergunning
Voor: het ontvangen, het op- en overslaan, het verpakken (van diervoeders) en het verwerken van grondstoffen en afvalstoffen tot mengvoeders voor varkens, pluimvee en rundvee (landbouwhuisdieren) alsmede het opslaan en het afvoeren van het gereed product.
Locatie: Hendrix UTD B.V., Hoofstraat 4, 6598 AD Heijen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 7 oktober 2010
Kenmerk: 10/1583

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 13 oktober 2010 t/m 23 november 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Gennep, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 13 oktober 2010 t/m 23 november 2010 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 16 november 2010 contact op te nemen met tel. (043) 389 7815.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken